Learning Management System
End-to-end solution for learning and teaching
Assessments
Create high quality assessments with minimal effort
Fee Management
All the fee management tools you need under a single roof
Student Information System
All your student data at your finger tips in one click
Admission Management
Seamless lead management and admission process digitization
Exam Planner
Plan exams and share schedule seamlessly with all students and teachers
Report Card
Customize, create, download and print your school’s digital report card
Teachpay
Collect school fees in advance and get visibility into your cashflow
Student Tracking System
Keep track of student information, performance, bus-location and attendance.
Teachsmart
Launch NEP Compliant 21st Century Skill Courses

Mga Kalamangan ng Online Classes sa Panahon Ngayon

Ano nga ba ang pakinabang ng online classes? Sa panahon ngayon na mayroon pang pandemya, nagse-settle nga lang ba tayo sa online classes, o mayroon ba itong kalamangan?

Ito ang mga katanungan na maaaring minasan nang pumasok sa iyong isip simula nang mag-transisyon ang buong mundo sa remote activities. Kung gusto mong magpatuloy mag-aral online o gusto pa lamang magsimula, mayroon nga ba itong kalamangan kumpara sa aktwal o pisikal na klase?

Kung hindi ka pa kumbinsido sa pagpapatuloy na mag study online, narito ang mga pinakamalaking advantages ng pag-aaral gamit ang Internet.

Mag-aral kahit saan, kahit anong oras

Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na kumakain ng maraming oras ang pag-aaral. Ngunit madalas, mas napapagod pa tayo sa pagko-commute lalo na kung napakalayo ng eskwelahan.

Pero kung sa Internet lamang gagawin ang lessons, maaari tayong mag-attend sa mga ito kahit nasaan tayo o kahit anong oras ito gaganapin, basta mayroon lang Internet connection at computer o tablet. Minsan nga kahit pa smartphone lang ang gamit mo ay sapat na.

Napaka-convenient na maaaring gawin ang online class nang hindi nalilimita ng oras at lugar, hindi ba? At hindi lang iyan. Dahil sa flexibility nito sa schedule, maaari nating ma-maximize ang ating oras, dahil pwede natin isingit ang ating online classes kahit sa kalagitnaan ng meetings o habang may break sa trabaho.

Kapaki-pakinabang ang ito lalo na sa mga tao na gustong mag-aral ng panibagong skills habang mayroong full time na trabaho.

Magkaroon ng customizable lessons

Isa pa sa mga pinakamalaking kalamangan ng online classes ay ang pagiging mas flexible at customizable ng mga learning sessions. Hindi gaya ng pisikal na klase, mas madali ding gawin ang mga one on one tutoring sessions.

Hindi kaila sa kahit sinong estudyante na minsan, hindi sabay sabay o pare-pareho ang lebel ng bawat isa sa classroom. Dahil dito, mahirap sabayan ang lessons kaya nahuhuli o napapabayaan ang ibang mag-aaral.

Maliban pa sa mga one on one sessions, lamang din ang online classes dahil maaaring baguhin o i-customize ang learning session mismo na ayon sa lebel ng kaalaman ng estudyante. Minsan, hindi nakakatulong ang generic na lesson flow para sa lahat, dahil may ibang mag-aaral na kailangang mas tutukan. Sa mga pagkakataong ito, mas mainam ang online tutorial sessions, dahil maaari itong gawin sa bilis na angkop sa mag-aaral.

Hindi kailangang gumastos ng malaki

Alam nating lahat ng napakamahal mag-aral ngayon, lalo na kung gusto mong makatanggap ng de-kalidad na edukasyon. Malaking halaga ang ginagasta ng maraming estudyante para sa tuition at miscellaneous expenses.

Ngunit pagdating sa online classes, hindi maikakaila na napakalaki ng matitipid dahil karaniwang higit na mas mura ang fees na kailangang bayaran sa mga online courses o sa online learning platforms.

Higit pa dito, mas flexible din ang payment terms ng kadalasan ng educational websites, kaya maaaring mag-avail ng lessons para sa limitadong panahon lamang kung nanaisin. Depende na lang sa estudyante kung gaano katagal ang gusto niyang kurso, at pwedeng huminto kung kailan gugustuhin.

Magkaroon ng oras para magpahinga

Mahalaga ang karagdagang kaalaman, ngunit napakahalaga din na magkaroon ng oras para sa pagpapahinga at pagre-relax. Dapat hindi pa rin natin kaligtaan na alagaan ang ating mga sarili at gawing prayoridad ang ating mental health.

Napakagandang oportunidad ng online learning para magkaroon ng balance ng pagpupursigi sa edukasyon at pag-aalaga sa ating sarili.

Maraming advantages ang pag-aaral online. At kung sa palagay mo na ang mga kalamangan na ito ang hinahanap mo, huwag nang patagalin ang pagdedesisyon. Maraming online learning platforms ang maaaring pagpilian ngayon. Hanapin lamang ang pinaka-akma sa iyong mga kailangan at gustong matutunan.Name must have atleast 3 characters
School name must have atleast 3 characters
Phone number must have atleast 7 digits and atmost 15 digits
Please select a role