Learning Management System
End-to-end solution for learning and teaching
Assessments
Create high quality assessments with minimal effort
Fee Management
All the fee management tools you need under a single roof
Student Information System
All your student data at your finger tips in one click
Admission Management
Seamless lead management and admission process digitization
Exam Planner
Plan exams and share schedule seamlessly with all students and teachers
Report Card
Customize, create, download and print your school’s digital report card
Teachpay
Collect school fees in advance and get visibility into your cashflow
Student Tracking System
Keep track of student information, performance, bus-location and attendance.
Teachsmart
Launch NEP Compliant 21st Century Skill Courses

Mga Katangian ng Isang Magandang Online Teaching Platform

Nais mo bang magturo online at naghahanap kung aling online teaching platform ang gagamitin? Kung ganon ay nasa tamang lugar ka.  Sa article na ito ay tatalakayin natin ang mga katangian ng isang magandang online teaching platform.

Mahalaga ang pagpili ng platform kung saan ka magtuturo online, dahil malaking bahagi ito ng iyong career, at makaka-apekto sa kung ikaw ay magkakaroon ng isang makabuluhang panahon o kung ikaw ay mahihirapan. Kaya mas mainam na piliin ito nang maayos.

Ang mga sumusunod ay mga katangian na dapat mong hanapin sa napupusuan mong online platform kung gusto mong magturo online. Kapag ang iyong napiling platform ay mayroon ng lahat ng ito, makakasiguro kang maganda ang iyong desisyson. Ngunit kung wala naman ang mga ito, marahil ay kailangan mo pang lawakan ang iyong paghahanap.

Simpleng user interface

Isa sa mga katangian ng mga de kalidad ng software, website, at applications ay ang pagiging straightforward at simple sa paggamit ng mga ito. Hindi ibig sabihin na advanced ang isang platform ay kailangang maging komplikado ang paggamit nito. Sa katunayan, mas kahanga-hanga ang mga platform na mayroong advanced na features ngunit simpleng gamitin ang Madaling maintindihan.

Ngunit bakit nga ba isa ang simpleng user interface sa mga dapat ikonsidera sa pagpili ng platform? Ito ay dahil lagi mo itong gagamitin. Dapat ay komportable ka sa paggamit nito, at hindi ito makakdagdag sa iyong iisipin o trabaho. Kailangan ay platform ay maging mainam na tool kung saan hindi mo na kailangang pag-isipan o mahirapan, bagkus makapag-pokus ka sa kung ano talaga ang mahalagang gawin.

Kaya ng budget

Kahit gaano pa kaganda ang teach online platform, kung hindi naman ito kaya ng iyong budget, hindi mo rin ito magagamit. O kung magamit mo man ito, hindi mo ito magagamit nang matagal. Ang cost ay parte ng pagiging sustainability ng isang bagay, kaya napakahalaga na swak ito sa iyong budget.

Buti na lang ay maraming mga platform na makikita ngayon sa Internet na mura ngunit mayroong magandang features. Alamin lamang kung anong features ang talagang kailangan o gusto mo, dahil hindi pare-pareho ang mga features na mayroon ang lahat ng teaching platforms. I-prioritize ang mga features na talagang magagamit mo.

Upang malaman kung magkano ang kaya mong gastusin para sa teaching platform, mag-canvas muna upang maintindihan kung magkano ang average cost ng mga ito. Planuhin din ito sa iyong personal na finances.

Mataas ang seguridad

Dahil online mo gagawin ang iyong trabaho, kailangan mong siguruhin na ang platform na iyong pipiliin ay may mataas na antas ng seguridad. Madalas ay kailangan nating ibigay ang ating personal na data sa mga websites na ito, kaya siguruhin na protektado ka.

Ngayon ay lumalaganap na din ang mga online threats gaya ng hacking at phishing, kaya mahalaga na mag-invest sa isang website na patuloy ang developments patungo sa mas mataas na seguridad online.

Upang makasiguro ukol dito, maaaring makipag-ugnayan sa administration ng platform at tanungin kung ano ang mga measures na kanilang ginagawa laban sa online threats at kung ano ang kanilang mga hakbang na ginawa kung nakaranas na sila ng mga online threats na ito sa nakaraan.

Nakaka-engganyo para sa mga mag-aaral

Kailangan na nakaka-engganyo din ang website para sa mga mag-aaral, depende sa kung ano ang edad, propesyon, at interes ng mga ito. Kaugnay ito ng naunang punto ukol sa user interface, ngunit mas spesipiko ito ukol sa opinyon ng mga mag-aaral.

Malalaman mo ito sa pamamagitan ng dami ng mga users o mga mag-aaral at guro na kasalukuyan nang gumagamit ng platform na ito. Ngunit tandaan na hindi lahat ng mga platforms ay pareho. Minsan, may platforms na kaunti pa lamang ang gumagamit dahil bago pa lamang ito, ngunit malaki ang tyansa na lumago ito dahil sa ganda ng features at lebel ng serbisyo na maaari nitong i-offer.

Timbagin lamang ito nang maayos.

Madalas ang mga platform improvements
Dapat din na kakitaan ang platform ng madalas na improvements, dahil isa ito sa mga makapagpapaganda ng user experience at makakasiguro na kung mayroong mga isyu sa kasalukuyan ay masosolusyonan agad.

Napakahalaga ng teaching platform kung ikaw ay magtuturo online, kaya sa tulong ng mga katangiang ito, maaari mo nang hanapin ang platform na tutugma sa iyo.Name must have atleast 3 characters
School name must have atleast 3 characters
Phone number must have atleast 7 digits and atmost 15 digits
Please select a role