Learning Management System
End-to-end solution for learning and teaching
Assessments
Create high quality assessments with minimal effort
Fee Management
All the fee management tools you need under a single roof
Student Information System
All your student data at your finger tips in one click
Admission Management
Seamless lead management and admission process digitization
Exam Planner
Plan exams and share schedule seamlessly with all students and teachers
Report Card
Customize, create, download and print your school’s digital report card
Teachpay
Collect school fees in advance and get visibility into your cashflow
Student Tracking System
Keep track of student information, performance, bus-location and attendance.
Teachsmart
Launch NEP Compliant 21st Century Skill Courses

Mga Tips na Maaaring Makatulong sa Tagumpay ng isang Pampublikong Talumpati

Ang pagbibigay ng talumpati sa harap ng publiko ay isa sa mga nakakakabang gawain para sa mga mag-aaral. Dito sila nakakaramdam ng nerbyos o takot na baka sila ay magkamali at pagtawanan. Hindi lahat ay nabiyayaan ng natural na husay sa pagbibigay talumpati, ngunit may ilan namang proseso para matutunan ito nang husto.

Upang matulungan ang mga mag-aaral na mapaghusay ang kanilang presentasyon sakali man sila ay gagawa ng isang pampublikong talumpati, narito ang ilan sa mga tips na tiyak makakatulong sa kanila:

1.Subukan mo, kahit sa tingin mo ay mahirap itong gawin.

Nabanggit sa unang pahayag na ang pagbibigay ng talumpati sa pampublikong konteksto ay nangangailangan ng sapat na tiwala sa sarili. Dahil hindi ito mabibigyan ng hustisya kung ipapakita nang tagapagsalita na siya ay natatakot o di kaya ay nahihiya.

Isipin mong ang iyong ginagawa ay paraan upang mapabuti ang iyong sarili, hindi mo dapat harangan ito ng negatibong takbo ng iyong isipan. Ang pagsasalita sa harap ng madla ay isang pribilehiyo na dapat mong bigyan ng sapat na paghahanda. Maaaring mahirapan ka sa umpisa, ngunit kapag sinasanay mo ang iyong sarili na gawin ito nang paulit-ulit, tiyak ay mahahasa ka sa paglipas ng panahon.

2.Mag-isip muna bago ibuka ang bibig

Pundasyon ng talumpati ang iyong dunong. Ibig sabihin, hindi magiging makabuluhan ang iyong sasabihin kung hindi mo ito pag-iisipan. Habang ikaw ay nasa gitna ng iyong presentasyon, ituring mong isang epektibong paraan ang paghinto nang kaunti, at mag-isip saglit ng susunod mong sasabihin.

Maaari kang huminto ng ilang segundo habang sinusubukang kalkalin ang eksaktong ideya at salita sa iyong utak. Huwag mong ituring na ito ay isang kahinaan dahil mas kahanga-hanga ang mga taong pinag-iisipan ang kanilang sinasabi.

3. Ayusin ang postura

Bukod sa iyong boses at ideya ng iyong talumpati, bigyang pansin mo rin ang iyong postura. Tuwid ba ang iyong tindig, at kung hindi, ano sa tingin mo ang dapat gawin? Isang magandang pagsasanay ang pagharap sa salamin habang ineensayo mo ang iyong talumpati.

Maghanap ka rin ng tamang kasuotan ayon sa okasyon ng iyong talumpati. Makabubuting magsuot ng mga pormal na damit, ito ay upang maipakita mo ang iyong awtoridad bilang isang mananalumpati. Tandaan na malaking salik ang iyong pisikal na itsura sa kalalabasan ng iyong presentasyon, kaya’t mainam na ito ay pagtuunan mo rin ng pansin.

4.Ngumiti habang ikaw ay nagtatalumpati

Kung ikaw ay nanonood ng taong nagbibigay talumpati, sa iyong palagay ay maeengganyo ka bang makinig sa taong ito kung siya ay may hindi kaaya-ayang ekspresyon ng mukha? Tandaan na isa sa mga pinaka epektibong estratehiya ay ang pang ngiti sa harap ng iyong audience.

Sa pamamagitan nito ay napapakita mo ang espiritu ng pagiging positibo, dahilan upang mas pakinggan ka ng iyong mga tagapakinig. Ngunit, tatandaan na nakabase pa rin sa konsepto o sitwasyon ng talumpati ang iyong emosyon. Hindi ka pwedeng ngumiti kung sa tingin mo ay nasa malungkot ka na set-up.

5. Magbasa at magsaliksik

Sabi nga nila, hindi mo maibibigay ang bagay na wala sayo. Pareho din ito sa pinag-uusapan nating paksa kung saan hindi ka makapagbibigay ng isang substansiyal na talumpati kung hindi ka magkakaroon ng masinsinang pagbabasa o pagsasaliksik sa paksa ng iyong presentatsyon.

Maging masigasig sa paghahanap ng mga datos, kwento o mga bagay na naglalarawan sa paksa ng iyong talumpati. Maganda ring samahan mo ng pag-aaral ang iyong opinyon dahil magmumukha lamang itong purong chismis kung hindi mo ito sasamahan nang isang pagpapatunay, gamit ang mga makabuluhang datos sa libro, dyaryo o sa internet.

Sa panahon ngayon, hindi na mahirap ang ganitong gawain dahil maraming mga kagamitan ang makatutulong upang iyong mabigyang hustisya ang iyong presentasyon.Name must have atleast 3 characters
School name must have atleast 3 characters
Phone number must have atleast 7 digits and atmost 15 digits
Please select a role