กำหนดความสนใจและบุคลิกภาพของนักเรียนก่อนเริ่มสอน

กำหนดความสนใจและบุคลิกภาพของนักเรียนก่อนเริ่มสอน

  • Teachmint
    Teachmint

ลักษณะบุคลิกภาพและความสามารถของครู

ความสำคัญคของคุณภาพการสอน และหลักฐานที่เพิ่มขึ้นจากการประเมินนักเรียนของครูในบริบทของการศึกษาระดับอุดมศึกษา กำหนดความเกี่ยวข้องของการตรวจสอบความแข็งแรง และข้อบกพร่องในการสอนของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี เมื่อนำข้อมูลการประเมินของนักเรียน และ การพัฒนาของพวกเขามาเปรียบเทียบ

ความสำคัญของการส่งเสริมความสนใจในการศึกษา

ความสนใจเป็นกระบวนการสร้างแรงจูงใจที่ทรงพลังซึ่งกระตุ้นการเรียนรู้ ชี้นำวิถีทางวิชาการและอาชีพ และจำเป็นต่อความสำเร็จด้านวิชาการ ความสนใจเป็นทั้งสภาวะทางจิตวิทยาของความสนใจและส่งผลกระทบต่อวัตถุหรือหัวข้อใดเรื่องหนึ่ง และความโน้มเอียงที่ยั่งยืนในการกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป

วิธีหนึ่งที่จะกระตุ้นความสนใจคือการจัดโครงสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน แต่ว่าในปี 1913 Dewey นั้นได้พูดเพิ่มเติมว่ากิจกรรมการศึกษานั้นควรปลุก และกระตุ้นความต้องการเร่งด่วนของแต่ละบุคคลด้วย

อีกวิธีหนึ่งในการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในวิชาใหม่คือการใช้ประโยชน์จากความสนใจส่วนตัวที่มีอยู่โดยนำเสนอการสอนในบริบทของความสนใจเหล่านั้น

ตัวอย่างเช่น ในการสอนคณิตศาสตร์ให้กับนักดนตรี ให้พูดถึงหลักการทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในดนตรี โดยการสร้างเนื้อหาตามความสนใจที่มีอยู่เป็นแนวทางที่เข้าใจง่ายสำหรับนักการศึกษา เพื่อให้แน่ใจว่า การตรวจสอบความสนใจของนักเรียนแต่ละคน และการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมนั้นเพื่อการพัฒนาของนักเรียนในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่ (Walkington & Bernacki, 2014) อันที่จริง การจัดเตรียมเพื่อความสนใจส่วนตัวของกลุ่มนักเรียนที่แตกต่างกันซึ่งมีความสนใจต่างกันอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย และใช้เวลานานมากขึ้นไปอีก (Hidi & Harackiewicz, 2000)
ความสนใจของนักเรียนในห้องเรียน และกลยุทธ์การมีส่วนร่วม

หนึ่งบทเหมาะกับแค่คนบางคน

ไม่มีการเรียนรูปแบใดรูปแบบหนึ่ง ที่เหมาะกับทุกคน การพิจารณาความสนใจที่มีอยู่แล้วของนักเรียน และระดับความสามารถของพวกเค้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจาก นักเรียนนั้นสามารถนำความสนใจของตนไปพัฒนาต่อภายนอกห้องเรียนเพื่อเพิ่มระดับความเข้าใจในบทเรียนที่เรียนอยู่ ณ ตอนนั้นได้ ทั้งยังเพิ่มกระบวนการคิดให้พวกเค้าอีกด้วย

สิ่งสำคัญของการตอบรับจากนักเรียนและผู้ปกครอง

ความสนใจของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียนเป็นการสื่อสารที่สำคัญซึ่งเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ในห้องเรียนของนักเรียน รวมทั้งการเรียนรู้ของนักเรียนโดยรวม และการรักษาความสนใจของนักเรียนไว้ การศึกษาแบบนี้ใช้การพัฒนาเอกลักษณ์ของนักเรียนและการสร้างบุคลิกภาพ โดยใช้แนวทาง ลักษณะเฉพาะ ของนักเรียนเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีที่ดีที่สุดในการส่งเสริมความสนใจของนักเรียนและการมีส่วนร่วมในห้องเรียน ระดับของการสำรวจอัตลักษณ์พบว่าเป็นตัวทำนายเชิงบวกต่อความสนใจด้านความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในเนื้อหาหลักสูตร