อนาคตของการศึกษาในยุคออนไลน์ จะเป็นอย่างไรต่อจากนี้

อนาคตของการศึกษาในยุคออนไลน์ จะเป็นอย่างไรต่อจากนี้

  • Teachmint
    Teachmint

“ในบทความนี้จะพูดถึงการอภิปรายที่เกิดขึ้นระหว่างศาสตราจารย์หลายๆท่าน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการศึกษาในอนาคต”

หลังจากหนึ่งปีที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ทั่วโลก การปิดโรงเรียน การสอนทางไกลทั่วประเทศ การประท้วง และการเลือกตั้ง บทบาทของการศึกษาเริ่มมีความไม่แน่นอนมากขึ้น จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลว่า หลังการศึกษาปีนี้จะเป็นอย่างไร และควรมุ่งสู่อะไรเพื่อการพัฒนาในเด็กอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ Karen Brennan, อาจารย์อาวุโส Jennifer Cheatham, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Anthony Jack และ Professors Adriana Umaña-Taylor และ Martin West เข้าร่วมการอภิปราย เกี่ยวกับทิศทางว่าโรงเรียน นักการศึกษา และชุมชนจะเป็นอย่างไรในอนาคต โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. หลังโรคระบาดสงบลง

การระบาดใหญ่ได้เพิ่มช่องว่าง และความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ และเผยให้เห็นถึงความจำเป็นในการวางระบบโรงเรียนใหม่ และความจำเป็นในการเปลี่ยนรูปแบบการสอน “ในฐานะผู้นำ ในช่วงหลายปีก่อนเกิดโรคระบาด ฉันตระหนักดีว่างานของเราขาดสมดุล” Cheatham กล่าว “ถ้าเราได้ใช้เวลารู้จักนักเรียน และพนักงานของเรา และออกแบบโรงเรียนเพื่อพวกเขาในแบบที่เค้าต้องการ สถาบันหลายๆแห่งอาจจะให้การสอนที่ดีกว่านี้ได้ในช่วงโควิด” ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หลายๆสถาบันที่เข้าร่วมอภิปรายได้หวังว่าจะได้มีการผลักดันอย่างกว้างขวางเพื่อการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ และสุขภาพของทั้งเด็กนักเรียนในทุกระดับ

2. เพื่อสังคมการเรียนรู้ทั่วโลก

ผู้คนทั่วโลกต่างพยายามเชื่อมโยงกันมากขึ้นเพื่อหาทางแก้ไข และแบ่งปันความคิด ขณะที่พวกเขาเผชิญกับความท้าทายร่วมกันในปีนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการขยายการแลกเปลี่ยน และขอบเขตความรู้ให้มากยิ่งขึ้น

3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

เทคโนโลยีควรถูกนำมาใช้ในการให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริการโดยครอบคลุมของผู้ใช้ มากกว่าที่จะกำหนดมันอยู่จุดใดจุดนึง เนื่องจากเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนสำคัญของวิธีที่เราสื่อสารและแบ่งปันความคิด นักการศึกษาจำเป็นต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้เทคโนโลยีอย่างมีกลยุทธ์

4. ผู้สอน

ในขณะที่นักการศึกษา สร้าง ออกแบบ และจินตนาการถึงอนาคต เทคโนโลยีควรถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนสำคัญของวิธีที่เราสื่อสารและแบ่งปันความคิด นักการศึกษาจำเป็นต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้เทคโนโลยีอย่างมีกลยุทธ์ “จุดยืนของฉันเกี่ยวกับเทคโนโลยีคือควรใช้เทคโนโลยีนี้ในการให้บริการตามจุดประสงค์ และความสนใจของมนุษย์” เบรนแนนกล่าวในงานอภิปราย