Learning Management System
End-to-end solution for learning and teaching
Assessments
Create high quality assessments with minimal effort
Fee Management
All the fee management tools you need under a single roof
Student Information System
All your student data at your finger tips in one click
Admission Management
Seamless lead management and admission process digitization
Exam Planner
Plan exams and share schedule seamlessly with all students and teachers
Report Card
Customize, create, download and print your school’s digital report card
Teachpay
Collect school fees in advance and get visibility into your cashflow
Student Tracking System
Keep track of student information, performance, bus-location and attendance.
Teachsmart
Launch NEP Compliant 21st Century Skill Courses

Mga Dapat Isaalang-alang sa Paggawa ng Tanong Sa Isang Pagsusulit

Ang paggawa ng tanong para sa pagsusulit ang isa sa mga pinakamahirap na gawain ng isang guro. Dito ay kailangan niyang gugulin ang oras sa paghimay ng mga mahahalagang detalye upang mahinuha ang lalim ng pagkatuto ng mga estudyante sa mga paksang kanilang pinag-aralan.

Kailangan hikayatin  ang mga mag-aaral na maunawaan  ang impormasyon mula sa iyong klase gamit ang wastong mga salita at format na nagbibigay daan para maipakita  ang kanilang pag-unlad sa silid-aralan.

Paano at ano sa tingin mo ang kailangang isaalang-alang bilang guro upang maisulat ng perpekto ang isang pagsusulit?

Walang eksaktong sagot para dito—- ngunit mayroong iba’t ibang paraan na maaari mong sundin upang masiguro  na maihahanda mo ang pinakamahusay na posibleng mga tanong sa iyong ibibigay na pagsusulit.

Bago natin bigyang pansin ang iba’t ibang uri ng mga tanong na maaari mong isulat, atin munang bigyang diin ang ilan sa mga pangkalahatan na mga tuntunin tungkol sa pagsulat ng mga tanong sa isang pagsusulit.

Ang mga tanong sa pagsusulit ay hindi basta-basta kinukuha kung saan-saan. Kakailanganin nitong oras, masinsinang rebisyon, at kadalubhasaan upang makagawa ng mahusay at perpektong format.

Para matiyak na maabot mo ang lahat ng katangiang nabanggit, maaari mong sundin ang apat na mga alituntuning ito:

Linawin ang iyong isinusulat

Ang pinakaepektibong mga tanong ay hindi nangangailangan ng mahahabang paliwanag, malikhaing hypothetical, o dramatikong pagtatagpi ng mga salita.

Ang pinakamahusay na mga tanong ay kailangang diretso sa punto.

Ito ang dahilan kung bakit magandang isulat ang iyong mga tanong at pagkatapos ay muling isulat ang mga ito kahit isang beses.  Ito ay dahil maaaring may pagkakataon na makapag-isip ka pa ng mas malinaw na estruktura para sa pagsusulit.

Ang iyong orihinal na gawa ay maituturing na kahanga-hanga- ngunit ang kung kukunin mo ito gamit ang isang mas malinaw na mga kataga, tiyak ay mabibigyan mo ng hustisya ang iyong gagawing pagsusulit.

Isulat sa papel ang tanong sa abot ng iyong makakaya, basahin itong muli, at saksakin ito muli.Maaring ika’y mamangha sa kung paano mo ito ginawang mas malinaw at mas maayos.

Gumamit ng mas maikling mga salita

Kung maaari mong sabihin ang parehong ideya sa mas maikling mga salita nang hindi nawawala ang kalinawan, gawin ito.

Isa ito sa mga pangunahing bagay na gawin sa paggawa ng pagsusulit . Ang kaiklian at kalinawan ay may malaking ugnayan sa isa’t isa, at karamihan sa mga tao ay may posibilidad na magpaliwanag nang labis kapag nagsusulat sila. Ito ang dapat mong iwasan

Sa ganitong persepsyon, mayroon kang ilang mga rule of thumb, mula sa tatlong sikat na may-akda na magagamit mo upang panatilihing maikli at nakasentro sa punto ang iyong mga tanong sa pagsusulit:

  1. Tanggalin ang mga pang-abay (Stephen King)
  2. Huwag gumamit ng mahabang salita kapag ang isang maikli ay magagawa (George Orwell)
  3. Sumulat nang tuwid hanggat kaya mo (Ernest Hemingway)

Ang mga puntong ay nakatuon sa pagpapahalaga sa presensya ng malinaw at maikling mga salita sa mga pagsusulit. Ang pinakamainam na payo para sa ngayon ay alisin ang mga pang-abay dahil ang mga ito ay madalas na ginagamit upang gumawa ng pinalaking o dramatikong mga punto.

Kapag pinutol mo ang konseptong iyon mula sa iyong pagsulat ng tanong sa pagsusulit, ang iyong mga tanong ay magiging student-friendly, na siyang dapat hinahangad nang lahat ng tagapagsulat ng pagsusulit.

3. Gumamit ng reviewer

Ang isang bagay na tama sa iyong isipan ay maaaring hindi tama sa papel, at ito ay maaaring hindi rin tama sa ibang tao. Kaya’t kakailanganin mo ang reviewer upang maanalisa ang mga tanong na may mga maling sagot.

Iyan ang pangunahing dahilan kung bakit may mga editor ang mga may-akda. Kung minsan, ang mga bagay ay hindi nagsasalin mula sa iyong ulo patungo sa pahina.Sa mga tuntunin ng paghahanap ng reviewer, matalinong maghanap ng kasamahan na nagtatrabaho sa iyong departamento.

Humanap ng isang taong malapit sa iyo ang kadalubhasaan upang matukoy nila kung gaano kaangkop ang bawat tanong para sa antas ng grado ng iyong klase at estudyante.

Sa ganitong paraan, maibabahagi mo ang iyong pagsusulit na hindi kailangang mag-alala na baka ito ay hindi magiging epektibo.Name must have atleast 3 characters
School name must have atleast 3 characters
Phone number must have atleast 7 digits and atmost 15 digits
Please select a role