Learning Management System
End-to-end solution for learning and teaching
Digital Content
Extensive library of learning resources for students and teachers
Assessments
Create high quality assessments with minimal effort
Fee Management
All the fee management tools you need under a single roof
Student Information System
All your student data at your finger tips in one click
Admission Management
Seamless lead management and admission process digitization

เพิ่มประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ก่อนเริ่มชั้นเรียน

ทุกๆวันนี้เราได้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของการเรียนออนไลน์ด้วยหลักสูตรการเรียนด้วยตัวเอง หรือแม้กระทั่งการสัมมนาทางเว็บที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการเรียนรู้ฟรีที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายผ่าน

การเรียนรู้ออนไลน์นั้นยังมีข้อดีอื่นๆอีกมากมาย เช่น ในแง่ของการการเข้าถึง ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ตามเวลา และความชอบของตัวเอง และยังทบทวนเนื้อหาได้ทุกเมื่อที่พวกเค้าต้องการ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ รวมทั้งการศึกษาที่พัฒนามากขึ้นการเพิ่มประสิทธิภาพของบทเรียน และการสอนจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้

การปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การปรับให้เข้ากับการเรียนออนไลน์นั้น อาจเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆคน เพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นคุ้นเคยกับการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด

ส่วนการเรียนรู้ออนไลน์นั้นอาจเข้าถึงได้จากทุกที่ แต่หลายๆคนอาจประสบปัญหาในการทำความคุ้นเคย และ เริ่มต้นใช้งานมัน หรือ แม้กระทั่งปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ต

เพื่อเอาชนะปัญหาเหล่านี้ วิธีที่ดีที่สุดคือการผสมผสาน และจับคู่แนวทางการสอนในรูปแบบเดิม และใช้การเรียนรู้ออนไลน์ควบคู่ไปด้วย อีกทั้งการเรียนรู้ในรูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้สอนเข้าใจนักเรียนของตัวเองมากขึ้น และสามารถพัฒนาการสอนของตัวเองไปอีกขั้นได้โดยการพัฒนา การพัฒนาบทเรียนในรูปแบบเฉพาะบุคคล เพื่อการพัฒนาที่เห็นผลดีทีสุดของนักเรียน

เน้นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์โดยครูผู้สอน

เนื้อหา และหลักสูตรในการสอนนั้นได้รับการออกแบบมาก่อนหน้านี้โดยคำนึงถึงการเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิม แต่ด้วยการเปลี่ยนไปใช้การเรียนรู้ออนไลน์ ทำให้ต้องมีการออกแบบหลักสูตรใหม่ซึ่งอาจใช้เวลา และพลังงานเป็นจำนวนมาก

แล้วเราจะแก้ไขมันยังไงดีหละ

คุณต้องเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตรและวิธีการปรับให้เข้ากับหลักสูตรออนไลน์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแก้ไขการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในแง่ของกิจกรรมและการมอบหมายงานเพื่อให้เข้าใจแนวคิดได้ดีขึ้

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่นักเรียนต้องการ

สื่อการเรียน หรือ บทเรียนออนไลน์ควรออกแบบให้เข้ากับสิ่งที่นักเรียนต้องการโดยการรับข้อเสนอแนะของพวกเขา และ ให้ข้อเสนอแนะในการทำงานของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถต่อยอดความคิดของตนเองได้ เพราะว่า นักเรียนทุกคนนั้น จริงๆต้องการข้อเสนอแนะสำหรับผลการปฏิบัติงานในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองได้ พวกเขาไม่ได้สังเกตเฉพาะระหว่างการทดสอบหรือการสอบ แต่ยังรวมถึงการมอบหมายงานและโครงการแต่ละครั้ง แต่การวิจัยพบว่านักเรียนแทบจะไม่ได้ตรวจสอบข้อเสนอแนะและความคิดเห็นหากถูกทิ้งไว้เฉยๆ และไม่ได้รับการอธิบายเพิ่มเติม

วิธีทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมระหว่างเรียนออนไลน์

ในขณะที่นักเรียนกำลังมุ่งสู่การเรียนรู้ออนไลน์ ครูหลายๆท่านอาจจะปรับตัวเข้ากับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ได้ยาก การสอนออนไลน์อาจไม่ส่งอิทธิพลและดึงดูดนักเรียนเป็นระยะเวลานาน พวกเขาสามารถฟุ้งซ่านและเสียสมาธิได้อย่างง่ายดายในระหว่างการถ่ายทอดสด

คุณต้องเข้าใจว่าการเรียนรู้ออนไลน์มีประโยชน์มากมายในด้านเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่น่าสนใจในการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการเรียนรู้ เช่น พอดแคสต์ วิดีโอ (ช่องการสอน วิดีโอของตัวเอง ชั้นเรียนสด) การอภิปราย ข้อความรูปแบบต่างๆ ผ่านบทความและบล็อก วิธีการประเมินแบบต่างๆ (แบบทดสอบ แบบทดสอบ งานที่ได้รับมอบหมาย และโครงการ) กิจกรรมการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันเพื่อผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นName must have atleast 3 characters
School name must have atleast 3 characters
Phone number must have atleast 7 digits and atmost 15 digits
Please select a role
call CALL US