Learning Management System
End-to-end solution for learning and teaching
Assessments
Create high quality assessments with minimal effort
Fee Management
All the fee management tools you need under a single roof
Student Information System
All your student data at your finger tips in one click
Admission Management
Seamless lead management and admission process digitization
Exam Planner
Plan exams and share schedule seamlessly with all students and teachers
Report Card
Customize, create, download and print your school’s digital report card
Teachpay
Collect school fees in advance and get visibility into your cashflow
Student Tracking System
Keep track of student information, performance, bus-location and attendance.
Teachsmart
Launch NEP Compliant 21st Century Skill Courses

Online Eğitimde Öğretmenler

Tıpkı öğrenciler gibi öğretmenler de online eğitimde eğitimin stratejisini kendine göre belirleyen faktörleri benimsiyor. Eğitimde öğretimin kişiden kişiye değişiklik gösteren metotlarla yapıldığını düşündüğümüzde öğretmenler öğrenen her bireye farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilme yetisine sahip. Aynı zamanda onlar da öğrenciler gibi kendi zamanlarını planlayabiliyor, eğitim konusundaki stratejilerini geliştirebiliyor ve dijital dünya içerisindeki birçok materyalden yararlanarak bilgiyi akılda kalıcı hale getirebiliyorlar.

Online Eğitimde Öğretmenlerin Dikkat Etmesi Gerekenler

Günlük hayatımızda zamanımızı düzenlemek ve planlamak o günden verim almamız için en önemli durumlardan birisi. Online eğitimde bu öğrenci için geçerli olduğu gibi öğretmenler için de geçerliliğini koruyor. Yüz yüze eğitime göre online eğitimde öğretmenler kendilerini daha iyi odaklayabilecek bir çalışma metodu ile çalışmalıdırlar. Bunun sayesinde hem derslerde gereken ilgiyi ve odağı öğrencilere verebilir, hem de öğrenciden gelen ilgiyi ve odağı kolay bir şekilde ele alabilir. Bu durumda online eğitimde öğretmen olmakta başlıca dikkat edilmesi gereken maddelere değinelim.

Kullanılacak Araçlar ve Materyalleri Bilmek

Yüz yüze eğitimden farklı olarak dijital dünyada kullandığımız materyaller hem çok daha fazla, hem de konunun en önemli unsuru. Herhangi bir eğitim vermeden önce bir sınıf oluşturmak, yapacağımız ilk adımlardan biridir. Bu adımları atarken dikkat etmemiz gereken en önemli durumlardan birisi ise dijital dünyada kullanacağımız araçlar ve materyalleri iyi bilmek ve bu araçlar hakkında bilgi sahibi olmak. Fakat bireysel olarak çalışmayan öğretmenler için bu araçlar ve materyaller önceden seçilmiş olabilir. Yine de kullanılacak araçları bilmek ve araçlar hakkında bilgi, birikim sahibi olmak öğretim esnasında sizlere hız ve esneklik konusunda büyük yararlar sağlayacaktır. Bu durumda ister kurumsal ister bireysel öğretimde kullanılacak programların nasıl kullanıldığı hakkında bilgi almak ve programları öğrenmek dikkat etmemiz gereken ilk konulardan.

Sınıf İçi Kurallar

Öncelikle ne kadar dijital bir ortam olsa da bir sınıfımız mevcut. Tıpkı yüz yüze eğitimde olduğu gibi sınıf içerisindeki davranışları kontrol etmek ve öğrenmeyi olumsuz etkileyebilecek davranışları engellemeye çalışmak için sınıf mevcudu ile ortak bir noktaya varılabilir. Bu ortak noktada buluşmak sizin ders esnasında işleyişiniz ve bilginin kalıcılığını sağlamanız açısından size katkı sağlar. Ayrıca eğitim almak isteyen öğrencilerin kişi veya kişiler tarafından sabote edilmemesinin önüne geçer.

Bu durumda topluluk içerisinde iletişim kurularak önceden yapılmış ve öğrencilere kazandırılmış sınıf içerisindeki düzeni sağlayacak kurallar hem öğretmen hem de öğrenci için önem arz etmektedir. Kurallar sadece davranışsal boyutta değil aynı zamanda dersin işleyişi konusunda da sizlere büyük yararlar sağlayabilir. Örneğin sınıf mevcudu ile iletişime geçerek nelerin yapılmasının istendiğini, nelerin eksik hissedildiğini ve tekrar edilmesi gerektiğini konuşmak, öğrenciler ve öğretmenler için problem çözmede büyük rol oynar. Bu durum hem sizi sınıfla daha yakınlaştırarak sizin üzerinizde odağı ve ilgiyi çoğaltır, hem de öğrenciler için öğrenmeye olan şevki ve özgüveni yüksek mertebe arttırır.

Zaman Planlama ve Zamana Uyma

Hepimiz biliyoruz ki online eğitim, herhangi bir ortam fark etmeksizin her yerden eğitim alabilmek demektir. Bu nedenle öğrenciler çoğu zaman eğitim almak için en uygun zamanın konfor alanları olduğunu düşünerek hareket eder ve derse oradan katılırlar. Fakat çoğu zaman bu seçenek öğrenim hayatı için yararlı olmayabiliyor. Gün içerisinde planlanmış bir saatte derse girmemiz gerekirken ve derse girmek için bizlere zaman kaybettirecek hiçbir duruma veya koşula sahip olmazken derslere geç kalabiliyor, dakiklik konusunda büyük sıkıntılar çekebiliyoruz. Bu konuda öğretmenin öğrencilere olan yaklaşımının katı olmasında fayda var. Konfor alanında çalışırken bireyler kurallara uymamanın sadece kendi kişisel çıkarlarını etkilediği düşüncesiyle hareket edebiliyor. İşte bu nedenle öğretmenler disiplin konusunda yüz yüze eğime kıyasla daha çok zorlanıyor.

Fakat online eğitimde geç kalmak gibi problemler yüz yüze eğitime kıyasla dersi ortada bölen faktörlerden değil. Bu durum dijital platformlarda fizikiye oranla pek de rahatsız edici değildir. Yine de öğrencilerin planlamaya uyması ve zamanını iyi yönetebilmesi dersi anlama ve ders içeriğini akılda kalıcı hale getirebilme açısından önemlidir. Öğretmenler için online eğitimde fiziki sınıflara kıyasla disiplin, eskisi kadar rağbet gören bir kavram olmayı yitirmiştir. Online eğitimde disiplin, öğrenci ihtiyaçlarının nasıl en iyi şekilde karşılanacağına dair motivasyonu sağlamaktır.Name must have atleast 3 characters
School name must have atleast 3 characters
Phone number must have atleast 7 digits and atmost 15 digits
Please select a role
call CALL US