Learning Management System
End-to-end solution for learning and teaching
Assessments
Create high quality assessments with minimal effort
Fee Management
All the fee management tools you need under a single roof
Student Information System
All your student data at your finger tips in one click
Admission Management
Seamless lead management and admission process digitization
Exam Planner
Plan exams and share schedule seamlessly with all students and teachers
Report Card
Customize, create, download and print your school’s digital report card
Teachpay
Collect school fees in advance and get visibility into your cashflow
Student Tracking System
Keep track of student information, performance, bus-location and attendance.
Teachsmart
Launch NEP Compliant 21st Century Skill Courses

Uzaktan Eğitimin İlk Adımları

Temelde uzaktan eğitimin ilk adımları internetin dünyamıza girmesiyle başlamıştır. Dijital dünyaya girmemiz ile gelişen bu durum dünyada birçok sistemin merkeziyetçi yapısını kaybetmesine yol açmış, öğrenmeyi bireysel olarak amaçlayan birey, bu konuda uzaktan eğitimi kendine önayak olarak benimsemiştir. Uzaktan eğitimin günümüzde yaygınlaşmasının temel nedenlerinden biri günümüz koşullarında iş ve öğrenim hayatında yaşanılan zaman kayıplarıdır.

Dijital dünyada bilginin yaygınlaşmasıyla bireyler bilgiye çok basit bir şekilde ulaşabilir hale gelmiş ve bilgiyi öğrenme durumu için artık eskisi kadar zorlanmamaya başlamıştır. Buna bağlı olarak bireyler gerek zamanından gerekse konforundan ayrılmadan herhangi bir bilgiye kolayca ulaşabilir ve kaybettiği zamanı kendine geri kazandırabilir hale gelmiştir.

Dijital sistemin sunduğu bireysel kuruluşlar öğrenime açık bireyler için bir nevi bilgi marketi haline gelmiştir. Bu nedenle kişiler uzmanlaştığı konularda bilgilerini sadece sınırlı insanlara değil, bu bilgiye ulaşmak isteyen her insana ulaştırabilir hale gelmiştir. Günümüzde uzmanlar, profesörler ve öğretmenler belli bir kesime hitap etmek yerine öğrenmek isteyen herkese hitap etmeyi amaçlamışlardır. Uzaktan eğitimin ilk adımları bu düşüncelerle başlayarak günümüze kadar gelmiş ve gittikçe daha da yaygınlaşan bir sistem haline bürünmüştür.

Uzaktan Eğitim Etik Midir?

Etik, gelişen teknolojiye ayak uyduran ve zaman ilerledikçe değişim gösteren bir durumdur. Tıpkı diğer durumlarda olduğu gibi eğitimde de bu tarz değişimlerin olması reddedilemez. İçinde bulunduğumuz durumun avantajlarına değinmek daha doğru olur. Yüz yüze eğitime kıyasla toplumda oluşturabileceği en büyük sorunlardan birisi bireyin yalnızlaşması olabilir. Günümüzde gittikçe gelişen dijital ortamlar ve bu ortamlarda oluşan sosyal platformlar birey için ne kadar sosyal bir problem gibi gözükmese de, aslında zamanla bireyin yalnızlaşmasına sebep olabilir. Fakat bu teknolojinin bize getirdiklerinden ne kadar bilinçli yararlandığımıza göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin uzaktan eğitim ile kaybettiğimiz zamanı geri kazanabilir ve bu zaman içerisinde kendimizi uğraşmak istediğimiz sosyal aktivitelere daha basit bir şekilde endeksleyebiliriz. Dolayısıyla bireyler şu anki eğitim hayatında gelecekte eğitimi etkileyebilecek faktörlere hazırlıklı olmalı, bu konuda bilinçlendirilmelidir.

Uzaktan Eğitim Yüz Yüze Eğitim Kadar Verimli Midir?

Öncelikle yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim arasındaki farkın tamamen öğrenim gören kişiye bağlı olduğunu anlamalıyız. İster yüz yüze ister uzaktan olsun öğrenmeye kapalı olan herhangi bir birey hangi platformda olursa olsun öğrenemez. Bu nedenle yüz yüze eğitimin uzaktan eğitime oranla daha yararlı olduğunu söylememiz pek mümkün değil. Bu tamamen kişinin kendi isteğine ve öğrenme metoduna göre değişiklik gösteren bir şey. Buna karar vermemizi sağlayabilecek en büyük kanıt öğrencidir. Kimi öğretmen öğrencisiyle yüz yüze bir diyalog halinde daha iyi öğretebileceğini düşünür ve yüz yüze olmak ister kimi öğretmen uzmanlık kazandığı bilgiyi herhangi bir ortam fark etmeksizin karşı tarafa öğretebileceğini savunur.

Eğitim İleride Tamamen Online Hale Gelebilir Mi?
Bu konu hakkında kesin ifadeler verilemez fakat içinde bulunduğumuz durum ile bunu tahmin etmek mümkün. Günümüzde pek çok şirket uygulamalı eğitim gerektirmeyen konular için istihdam alımlarında üniversite şartını kaldırmış durumda. Bunlardan en ünlüsü ise dijital dünyanın yaratıcısı Google. Bilgiye ulaşımın bu denli kolay ve elde edilebilir olması ise bu durumun başlıca en temel sebeplerinden birisi. Bireyler artık bilgiye kolayca ulaşabilir ve daha çok deneyim elde edebilir hale geldi. Bu nedenle şirketlerin uzman alımlarında önem verdiği nokta kişilerin üniversite gibi eğitim kariyeri değil uzman olduğunu iddia ettiği konuda ne kadar deneyimi ve sözlerinin altının ne kadar dolu olduğudur.

Büyük suç işleyen siyah şapkalı hackerlerin cezalandırılmaları yerine şirketlerin siber savunma alanında onlara iş teklifi sunması bunun gözle görülebilir bir kanıtıdır. Günümüzde eğitim sürekli değişkenlik gösteren bir yapıdadır ve sürekli yeni reformlara maruz kalıyor. Kişinin kendi ihtiyacına göre şekillenmesi gereken bir eğitim modelinin içinde olması büyük bir avantaj. Bu nedenle eğitimini kendisi yönetmek isteyen kişiler eğitim hayatına online olarak devam edebiliyor. Sürekli değişen ve değişmeye devam eden bir çağın içerisindeyiz. Hangi konuda tam olarak ne değişiklikler yapılacağını kestirmemiz çok zor. Bu nedenle bu konu hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz fakat değişiklikler, reformlar ve insanların eğitime bakış açısı online eğitim alanında daha fazla ilerlemektedir.Name must have atleast 3 characters
School name must have atleast 3 characters
Phone number must have atleast 7 digits and atmost 15 digits
Please select a role