Learning Management System
End-to-end solution for learning and teaching
Assessments
Create high quality assessments with minimal effort
Fee Management
All the fee management tools you need under a single roof
Student Information System
All your student data at your finger tips in one click
Admission Management
Seamless lead management and admission process digitization
Exam Planner
Plan exams and share schedule seamlessly with all students and teachers
Report Card
Customize, create, download and print your school’s digital report card
Teachpay
Collect school fees in advance and get visibility into your cashflow
Student Tracking System
Keep track of student information, performance, bus-location and attendance.
Teachsmart
Launch NEP Compliant 21st Century Skill Courses

Mga Paraan Upang Ma-Maximize ang Teknolohiya sa Pag-aaral

Sa tulong ng teknolohiya, mas marami na tayong tools na maaaring gamitin para sa ating pag-aaral. At lalo nating nakita kung gaano kalaking tulong ng teknolohiya ngayon na nasa gitna tayo ng pandemya. Dahil sa teknolohiya, maaari pa rin tayong makapag-aral kahit na hindi tayo maaaring magtungo sa mga paaralan at kahit malayo tayo sa ating mga guro.

Ngunit minsan, dahil sa lawak ng teknolohiya at Internet, hindi na tayo sigurado kung paano ito gagamitin sa tamang paraan. Maraming benepisyong dala ang teknolohiya, ngunit mayroon din itong dalang mga distraksyon at akses sa mga bagay na hindi nakatutulong para sa ating edukasyon.

Narito ang mga paraan upang masiguro na iyong lubos na magamit nang wasto ng teknolohiya para sa iyong online learningl.

1.Huwag I-search ang lahat ng bagay sa Internet

Hindi dahil sa available at madaling gamitin ang Internet ay ipapaubaya mo na ang lahat ng bagay dito. Ang Internet ay isang napaka inam na tool para sa pag-aaral, ngunit dapat tandaan na ito ay tool lamang at hindi ang kabuuan ng iyong pag study online.

Limitahan ang paggamit ng Internet bilang searching tool, at sikapin na gumamit ng ibang learning materials gaya ng mga libro. Sa pamamagitan nito, masisiguro mo na nagagamit mo nang tama ang Internet, at nagagawa mo pa rin ang iyong parte sa pagsasaliksik at pag-aaral.

Halimbawa, maaaring gamitin ang Internet upang magsaliksik ukol sa mga bagay na bago sa iyong pandinig o na hindi na-cover sa iyong mga klase o na hindi mo lubos na naintindihan mula sa iyong guro. Ngunit bukod sa Internet search, ikonsulta ang iyong guro sa mga paksa na nais mong linawin.

2.Gumamit ng online learning websites

Salamat sa teknolohiya, mas marami na ngayon ang oportunidad upang mag-aral online. Marami na ngayon ang mga learning platforms at websites na nagbibigay ng pagkakataon upang matuto ng iba’t ibang bagay gaya ng lenggwahe at maging ang pagtugtog ng iba’t ibang uri ng musical instruments. Mayroon ding learning platforms kung saan maaaring makakuha ng mga educational courses gaya ng business, communication, at iba pa.

Huwag sayangin ang pagkakataon na maaari mong gawin ang mga bagay na ito kahit nasa loob ka lamang ng inyong tahanan. Marami din sa mga websites na ito ay hindi alintana ang pagkakaiba ng time zones o paiba-ibang schedule ng mga mag-aaral.

Subukang mag-explore ng mga websites na ito at tuklasin kung alin ang angkop para sa iyo.

3.Mag-enroll sa online classes

Ang online classes ay tulad ng mga pisikal na klase na isinasagawa gamit ang mga online tools at websites. Maraming uri ng online classes ang maaari mong pagpilian, at maaari ang mag-enroll sa mga ito ayon sa iyong available na schedule at ayon kung ano ang gusto mong matutunan.

Sa pagpili ng websites na iyong gagamitin para sa iyong online class, ikonsidera ang halaga Nito at ang mga features ng platform na gagamitin upang masigurado na ang mga ito ang naaangkop sa iyo.

Ang kagandahan ng online classes ay magkakaroon ka ng guro na maaaring tumutok sa iyong progress at performance, at maaari kang gumamit ng mga ready-made materials na kaugnay sa iyong pinag-aaralan, kung saan nagiging mas madali ang flow ng mga study sessions at malinaw ang mga study materials.

4.Gumamit ng learning apps at tools bilang support

Maliban sa pag-enroll sa mga online classes, maaari mo ding tuklasin kung anu-ano ang mga learning apps na maaaring makatulong sa kuna ano ang gusto mong matutunan. May mga apps na maaaring makatulong upang matuto ng bagong lenggwahe, halimbawa.

Maliban sa mga learning apps, may mga productivity apps gaya ng schedulers din na maaaring gamitin upang makasiguro na makakamit mo ang iyong layunin sa tamang panahon.

5.Magsagawa ng study sessions online

Kung ayaw mong mag-enroll sa online classes ngunit mayroon kang mga kakilala na may pagnanais na mag-aral kahit na hindi pa maaaring magtipon nang pisikal, maaari kayong magsagawa ng online study sessions gamit ang mga video calling na mga application, kung saan maaari kayong magbahagi ng inyong kaalaman at matuto mula sa isa’t isa.

Napakalaking tulong ng teknolohiya sa pag-aaral, lalo na kung alam natin kung paano ito gamitin. Kaya huwag sayangin ang pagkakataon na maaari mong ma-maximize ang iyong oras sa bahay, at gamitin ang mga tips na ito.Name must have atleast 3 characters
School name must have atleast 3 characters
Phone number must have atleast 7 digits and atmost 15 digits
Please select a role