Apat na Paraan sa Paggawa ng Student Portfolio

Mga Dapat Matutunan ng mga Mag-aaral sa Tamang Paraan sa Pagsulat ng Balita

Pundasyon ng Argumento: Batayan sa Pagtuturo ng palitan ng Diskurso (Debate)

Mga Benepisyo ng Peer Teaching

3 Katangian na Dapat Linangin sa Bawat Mag-aaral

Mga Dapat Mong Malaman Tungkol sa Pag-aaral Sa Pamamagitan ng Paggawa

Tamang Komunikasyon Sa Pagitan ng Mag-aaral at Guro

4 na Mga Aktibidad Para sa Paggamit ng Positibong Reinforcement sa Silid-aralan

Bentahe ng Collaborative Learning

Positibong Epekto ng Paggamit ng Differentiated Instruction sa Pagtuturo

Limang Mabisang Paraan sa Online na Pagtuturo

ESRU Model: Ano ang kaya nitong Maiambag sa Proseso ng Pagtuturo at Pagkatuto?

Mga Tuntunin na Dapat Gawin Habang nasa Online Class

Mga Dapat Gawin Ng Guro Bilang Paghahanda Sa Online-Class

Paano Tatahakin ang mga Challenges ng Pag-aaral sa Gitna ng Pagpapatuloy ng Pandemya

Mga Epektibong Stratehiya sa Pagtuturo sa Mga Bata

Paano Magturo sa mga Mag-Aaral na Mahirap Turuan

Gawing Masaya ang Online Teaching

Mga Maling Paniniwala tungkol sa Online Learning

5 Epektibong Paraan Upang Makahikayat ng Maraming Estudyant

Mga Paraan Upang Maging Mas Challenging ang Mga Klase

Paano Malalaman Kung Matagumpay ang Lyong Pagtuturo

Mga Paraan Upang Ma-Maximize ang Teknolohiya sa Pag-aaral

Gramatika ng Ingles sa Persepsyon ng Isang Millennial