Paano Tatahakin ang mga Challenges ng Pag-aaral sa Gitna ng Pagpapatuloy ng Pandemya