Learning Management System
End-to-end solution for learning and teaching
Assessments
Create high quality assessments with minimal effort
Fee Management
All the fee management tools you need under a single roof
Student Information System
All your student data at your finger tips in one click
Admission Management
Seamless lead management and admission process digitization
Exam Planner
Plan exams and share schedule seamlessly with all students and teachers
Report Card
Customize, create, download and print your school’s digital report card
Teachpay
Collect school fees in advance and get visibility into your cashflow
Student Tracking System
Keep track of student information, performance, bus-location and attendance.
Teachsmart
Launch NEP Compliant 21st Century Skill Courses

อนาคตการศึกษาที่ไม่มีเกรด

เกรดคืออะไร

GRADE (การให้เกรดข้อเสนอแนะ การประเมิน การพัฒนา และการประเมิน) เป็นกรอบการออกคะแนนที่โปร่งใสสำหรับ การพัฒนา และนำเสนอบทสรุปของหลักฐานและให้แนวทางที่เป็นระบบในการให้คำแนะนำการปฏิบัติทางคลินิก เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดสำหรับการให้คะแนนคุณภาพ จากหลักฐานและการเสนอแนะกับองค์กรกว่า 100 แห่งทั่วโลกที่รับรอง GRADE อย่างเป็นทางการ

ทำไมเกรดจึงจำกัดผลการเรียนของนักเรียนได้

ในผลการวิจัยได้ให้การระบุว่าผลการเรียนที่มีการเดิมพันสูงนั้น อย่างเช่น ข้อสอบที่มีคะแนนถึง 80% นั้นส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนอย่างไร โดยอ้างอิงจากผลของนักเรียน Hvidman และ Sievertsen ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบันทึกคะแนนของนักเรียนมัธยมปลาย หลังจากการวิเคราะห์ พบว่าการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการใช้การให้คะแนนที่มีการคะแนนเฉลี่ยนเยอะ เกรดเฉลี่ยของนักเรียนจะส่งผลต่อผลงานของพวกเขาในการสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไปอย่างไร

จากบทสรุปนักเรียนที่ถูกดาวน์เกรดเนื่องจากการจดบันทึก (เกรดเฉลี่ยที่บันทึกไว้ต่ำกว่า 0) จะทำได้ดีกว่าในการประเมินครั้งต่อๆ ไป รูปแบบนี้สอดคล้องกับคำอธิบายว่านักเรียนมีเกรดเฉลี่ย "เป้าหมาย" และเมื่อพวกเขาพบกับเกรดเฉลี่ยตกตะลึง พวกเขาจะปรับความพยายามในการบรรลุเป้าหมาย

แต่ด้วยเหตุข้างต้นนี้ทำให้การให้เกรดนั้นเป็นไปได้ลำบากขึ้นเนื่องจาก นักเรียนเกิดอาการที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของสิ่งที่จะเกิดขึ้น และทำให้เกิดการโกงในห้องเรียนเกิดขึ้น

ข้อดีและข้อเสียของการลบระบบเกรด

ข้อดี: นักเรียนจะรู้สึกเครียดน้อยลง

ในการสำรวจปี 2018 โดยการสำรวจของ Pew Research Center ความกดดันทางวิชาการอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการความเครียดสำหรับวัยรุ่น แม้แต่ความกลัวเรื่องเกรดแย่ๆ การไม่พูดถึงเกรดแย่ๆ ก็สามารถเป็นสาเหตุของความวิตกกังวลและความเครียดได้ และความกลัวนั้นก็สามารถยับยั้งการเรียนรู้และส่งผลเสียต่อผลการเรียน

ข้อเสีย เกรดเข้าใจง่าย และ การเปลี่ยนระบบอาจทำให้เกิดความสับสน

ระบบการให้คะแนนมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนเหนือรุ่นอื่นๆ อย่างน้อยหนึ่งข้อ: เข้าใจง่าย และ ความเรียบง่ายของมาตราส่วนการให้คะแนนตัวอักษรทำให้มีประสิทธิภาพ

ข้อดี: นักเรียนจะหยุดโกงเพื่อเกรดดี

International Center for Academic Integrity สำรวจนักเรียนระดับมัธยมปลาย 70,000 คนทั่วประเทศระหว่างปี 2545-2558 และพบว่า 58% มีเอกสารที่ลอกเลียนแบบ ในขณะที่ 95% ยอมรับว่าโกงในทางใดทางหนึ่ง ในปี 2555 นักศึกษา 125 คนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดถูกจับได้ว่าร่วมมือกันทำข้อสอบปลายภาค (ฮาร์วาร์ดบังคับให้ประมาณ 70% ของผู้เข้าสอบถอนตัว)

ข้อเสีย: เกรดทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานของพวกเขา

แม้ว่านักเรียนจะน่ากลัว แต่คะแนนต่ำก็มีจุดประสงค์สำคัญ: ทำให้นักเรียนรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบงานของตน

ข้อดี: ลดความเลื่อมลั้ม และการให้คะแนนมากเกินไป

ข้อเสีย: เกรดมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง และ เปลี่ยนแปลงได้ยาก

คุณไม่สามารถขจัดระบบการให้คะแนนได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจาก เกรดนั้นฝังแน่นในระบบการศึกษาของเราและระบบอื่นๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ตัวอย่างเช่น วิทยาลัยมักให้ความสนใจกับเกรดเฉลี่ยของนักเรียนเมื่อพิจารณาข้อเสนอการรับเข้าเรียน เกรดยังเป็นข้อพิจารณาหลักในการประเมินการแข่งขัน เช่น ทุนการศึกษา การเข้าสู่ระดับปริญญาและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ขั้นตอนที่ควรปฏิบัติตามเพื่อสร้างห้องเรียนที่ไม่มีเกรด

มีสี่ขั้นตอนในการสร้างห้องเรียนที่ไม่มีคะแนนซึ่งนักการศึกษาควรปฏิบัติตาม:

1. รับผิดชอบต่อนักเรียนก่อน

2. บอกผู้ปกครองว่าทำไมคุณถึงต้องการตัดระบบเกรดออก เมื่อคุณอธิบายว่าทำคุณต้องการทำแบบนี้ ให้ข้อเสนอแนะโดยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมด และเพื่อให้โอกาสเด็กๆ ในการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

3. ร่วมทีมกับผู้นำโรงเรียนและชุมชน

4. นำนักเรียนเข้าสู่การสนทนา และพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆName must have atleast 3 characters
School name must have atleast 3 characters
Phone number must have atleast 7 digits and atmost 15 digits
Please select a role
call CALL US