การเก็บรวบรวมข้อมูล และการศึกษาเฉพาะบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูล และการศึกษาเฉพาะบุคคล

  • Teachmint
    Teachmint

ในปัจจุบันนั้นการเรียนเฉพาะบุคคลนั้นเริ่มมีให้เห็นในวงกว้างมากขึ้นโดยการนำข้อมูลต่างๆ ของผู้เรียนมาวิเคราะห์อย่างระเอียดเพื่อให้สามารถจัดตาราง หรือบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยปัจจุบันนั้นมีการพัฒนา เทคโนโลยีการเรียนรู้ขั้นสูงที่ปรับเนื้อหาตามความชอบของนักเรียน และสามารถให้โซลูชันที่เป็นไปได้ และปรับเปลี่ยนได้สำหรับการปรับแต่งการสอนให้ตรงกับความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน เช่นเดียวกับการปรับบริบทให้เป็นส่วนตัว โดยการทำแบบฝึกหัดเพื่อวิเคราะห์การสอน กับตัวนักเรียน สิ่งของ และสิ่งที่นักเรียนสนใจนอกโรงเรียน

ทำไมการปรับการเรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนจึงเป็นเรื่องสำคัญ

การปรับให้เข้ากับการเรียนออนไลน์นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเนื่องจากในยุคสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอัตราที่เร็วมาก และอาจจะส่งผลให้สิ่งที่เรียนไปในวันนี้ไม่สามารถใช้ได้ในอนาคต ในอัตราที่เร็วกว่าเดิม ดังนั้นการปรับบทเรียน การสอน จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก ณ เวลานี้

แต่อย่างไรก็ตาม อาจเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆคน เพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นคุ้นเคยกับการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด

ส่วนการเรียนรู้ออนไลน์นั้นอาจเข้าถึงได้จากทุกที่ แต่หลายๆคนอาจประสบปัญหาในการทำความคุ้นเคย และ เริ่มต้นใช้งานมัน หรือ แม้กระทั่งปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ต

เพื่อเอาชนะปัญหาเหล่านี้ วิธีที่ดีที่สุดคือการผสมผสาน และจับคู่แนวทางการสอนในรูปแบบเดิม และใช้การเรียนรู้ออนไลน์ควบคู่ไปด้วย อีกทั้งการเรียนรู้ในรูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้สอนเข้าใจนักเรียนของตัวเองมากขึ้น และสามารถพัฒนาการสอนของตัวเองไปอีกขั้นได้โดยการพัฒนา การพัฒนาบทเรียนในรูปแบบเฉพาะบุคคล เพื่อการพัฒนาที่เห็นผลดีทีสุดของนักเรียน

ทำไมจึงจำเป็นต้องเข้าใจว่านักเรียนเป็นคนแบบไหน (บุคลิกภาพ ความฝัน ฯลฯ)

หนึ่งบทเหมาะกับแค่คนบางคน

ไม่มีการเรียนรูปแบใดรูปแบบหนึ่ง ที่เหมาะกับทุกคน การพิจารณาความสนใจที่มีอยู่แล้วของนักเรียน และระดับความสามารถของพวกเค้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจาก นักเรียนนั้นสามารถนำความสนใจของตนไปพัฒนาต่อภายนอกห้องเรียนเพื่อเพิ่มระดับความเข้าใจในบทเรียนที่เรียนอยู่ ณ ตอนนั้นได้ ทั้งยังเพิ่มกระบวนการคิดให้พวกเค้าอีกด้วย

ศักยภาพของการศึกษาประเภทนี้ต่อเด็กนักเรียน

เมื่อเด็กโตขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องดูแลตัวเองทั้งตัว ทั้งจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ

แต่ละด้านของชีวิตและการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความมั่นใจ การสอนตัวเลข หรือช่วยให้สุขภาพแข็งแรง

แทนที่จะเน้นที่วิธีการสอนหรือวิธีเดียวที่เด็กเรียนรู้ นักการศึกษาแบบองค์รวมจะมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น พวกเขาได้รับการฝึกฝนโดยรู้ว่าวิธีการต่างๆ มีความจำเป็นสำหรับเด็กที่แตกต่างกัน กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายช่วยให้เด็กแต่ละคนมีโอกาสซึมซับเนื้อหาในแบบที่เหมาะกับพวกเขา

4 สิ่งที่ควรคำนึงถึงของการศึกษาประเภทนี้

1. สนับสนุนการส่งข้อมูลของนักเรียนให้ครูอย่างต่อเนื่อง

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครูมีข้อมูลที่ต้องการเมื่อต้องการ

3. จัดลำดับความสำคัญความเป็นส่วนตัวและสร้างความไว้วางใจในการใช้ข้อมูล

4. สนับสนุนการใช้ข้อมูลของหัวหน้าเขตและโรงเรียนเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง