Learning Management System
End-to-end solution for learning and teaching
Assessments
Create high quality assessments with minimal effort
Fee Management
All the fee management tools you need under a single roof
Student Information System
All your student data at your finger tips in one click
Admission Management
Seamless lead management and admission process digitization
Exam Planner
Plan exams and share schedule seamlessly with all students and teachers
Report Card
Customize, create, download and print your school’s digital report card
Teachpay
Collect school fees in advance and get visibility into your cashflow
Student Tracking System
Keep track of student information, performance, bus-location and attendance.
Teachsmart
Launch NEP Compliant 21st Century Skill Courses

การเก็บรวบรวมข้อมูล และการศึกษาเฉพาะบุคคล

ในปัจจุบันนั้นการเรียนเฉพาะบุคคลนั้นเริ่มมีให้เห็นในวงกว้างมากขึ้นโดยการนำข้อมูลต่างๆ ของผู้เรียนมาวิเคราะห์อย่างระเอียดเพื่อให้สามารถจัดตาราง หรือบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยปัจจุบันนั้นมีการพัฒนา เทคโนโลยีการเรียนรู้ขั้นสูงที่ปรับเนื้อหาตามความชอบของนักเรียน และสามารถให้โซลูชันที่เป็นไปได้ และปรับเปลี่ยนได้สำหรับการปรับแต่งการสอนให้ตรงกับความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน เช่นเดียวกับการปรับบริบทให้เป็นส่วนตัว โดยการทำแบบฝึกหัดเพื่อวิเคราะห์การสอน กับตัวนักเรียน สิ่งของ และสิ่งที่นักเรียนสนใจนอกโรงเรียน

ทำไมการปรับการเรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนจึงเป็นเรื่องสำคัญ

การปรับให้เข้ากับการเรียนออนไลน์นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเนื่องจากในยุคสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอัตราที่เร็วมาก และอาจจะส่งผลให้สิ่งที่เรียนไปในวันนี้ไม่สามารถใช้ได้ในอนาคต ในอัตราที่เร็วกว่าเดิม ดังนั้นการปรับบทเรียน การสอน จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก ณ เวลานี้

แต่อย่างไรก็ตาม อาจเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆคน เพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นคุ้นเคยกับการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด

ส่วนการเรียนรู้ออนไลน์นั้นอาจเข้าถึงได้จากทุกที่ แต่หลายๆคนอาจประสบปัญหาในการทำความคุ้นเคย และ เริ่มต้นใช้งานมัน หรือ แม้กระทั่งปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ต

เพื่อเอาชนะปัญหาเหล่านี้ วิธีที่ดีที่สุดคือการผสมผสาน และจับคู่แนวทางการสอนในรูปแบบเดิม และใช้การเรียนรู้ออนไลน์ควบคู่ไปด้วย อีกทั้งการเรียนรู้ในรูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้สอนเข้าใจนักเรียนของตัวเองมากขึ้น และสามารถพัฒนาการสอนของตัวเองไปอีกขั้นได้โดยการพัฒนา การพัฒนาบทเรียนในรูปแบบเฉพาะบุคคล เพื่อการพัฒนาที่เห็นผลดีทีสุดของนักเรียน

ทำไมจึงจำเป็นต้องเข้าใจว่านักเรียนเป็นคนแบบไหน (บุคลิกภาพ ความฝัน ฯลฯ)

หนึ่งบทเหมาะกับแค่คนบางคน

ไม่มีการเรียนรูปแบใดรูปแบบหนึ่ง ที่เหมาะกับทุกคน การพิจารณาความสนใจที่มีอยู่แล้วของนักเรียน และระดับความสามารถของพวกเค้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจาก นักเรียนนั้นสามารถนำความสนใจของตนไปพัฒนาต่อภายนอกห้องเรียนเพื่อเพิ่มระดับความเข้าใจในบทเรียนที่เรียนอยู่ ณ ตอนนั้นได้ ทั้งยังเพิ่มกระบวนการคิดให้พวกเค้าอีกด้วย

ศักยภาพของการศึกษาประเภทนี้ต่อเด็กนักเรียน

เมื่อเด็กโตขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องดูแลตัวเองทั้งตัว ทั้งจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ

แต่ละด้านของชีวิตและการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความมั่นใจ การสอนตัวเลข หรือช่วยให้สุขภาพแข็งแรง

แทนที่จะเน้นที่วิธีการสอนหรือวิธีเดียวที่เด็กเรียนรู้ นักการศึกษาแบบองค์รวมจะมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น พวกเขาได้รับการฝึกฝนโดยรู้ว่าวิธีการต่างๆ มีความจำเป็นสำหรับเด็กที่แตกต่างกัน กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายช่วยให้เด็กแต่ละคนมีโอกาสซึมซับเนื้อหาในแบบที่เหมาะกับพวกเขา

4 สิ่งที่ควรคำนึงถึงของการศึกษาประเภทนี้

1. สนับสนุนการส่งข้อมูลของนักเรียนให้ครูอย่างต่อเนื่อง

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครูมีข้อมูลที่ต้องการเมื่อต้องการ

3. จัดลำดับความสำคัญความเป็นส่วนตัวและสร้างความไว้วางใจในการใช้ข้อมูล

4. สนับสนุนการใช้ข้อมูลของหัวหน้าเขตและโรงเรียนเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องName must have atleast 3 characters
School name must have atleast 3 characters
Phone number must have atleast 7 digits and atmost 15 digits
Please select a role