Learning Management System
End-to-end solution for learning and teaching
Assessments
Create high quality assessments with minimal effort
Fee Management
All the fee management tools you need under a single roof
Student Information System
All your student data at your finger tips in one click
Admission Management
Seamless lead management and admission process digitization
Exam Planner
Plan exams and share schedule seamlessly with all students and teachers
Report Card
Customize, create, download and print your school’s digital report card
Teachpay
Collect school fees in advance and get visibility into your cashflow
Student Tracking System
Keep track of student information, performance, bus-location and attendance.
Teachsmart
Launch NEP Compliant 21st Century Skill Courses

Daha Verimli Online Ders İçin Ebeveynlere 7 İpucu

Tüm Türkiye’nin hızlı ve ani bir şekilde online eğitime başlaması sadece öğrenciler ve öğretmenleri değil, bu sürecin daha dışında kalan ve ilk şokun ardından ne olduğunu anlamaya çalışan ebeveynleri de etkiledi. Birçok anne ve baba, online ders kavramını Covid 19 süreci ile öğrenmeye başladı. Bu süreçte, acele bir şekilde evlerine dönen öğrenciler doğal olarak ev içindeki dengeleri de değiştirdi. Bu duruma alışmak ve bu süreci yönetmek öğrenciler ve aileler arasında problemlere neden olmuş olabilir. Ancak bunların hepsi zaman içerisinde üzerine gidilerek aşılabilecek sorunlardır. En nihayetinde tüm anne ve babalar çocuklarının daha başarılı olmasını ve daha kaliteli eğitim almasını istiyor. Peki ebeveynler neler yapabilir? En önemli yedi ipucunu sizler için derledik.

Hayat Devam Ediyor

Öğrenciler evden online derslere katıldığında hayat olağan akışında devam ediyor. Gelen giden komşular, aynı anda derse giren veya aynı alanı paylaşmak zorunda kalan kardeşler ve susmayan ziller gibi birçok etken öğrencilerin dikkatini dağıtabilir. Tüm bu dikkat dağıtıcı unsurları engellemek mümkün olmasa da, ebeveyn olarak çocuğunuz ile konuşarak orta yolu bulmak faydalı olabilir. Örneğin, çok sevdiğiniz bir misafir sizi ziyarete gelecek ise, bunu çocuklarınızın dersinin olmadığı bir saatte gerçekleştirmeye çalışabilirsiniz. Ancak genel olarak tüm bu düzeni aile olarak benimseyip oluşturmak en doğru karar olacaktır.
Daha Ekonomik

Her geçen gün daha da pahalılaşan örgün eğitim sisteminde, beslenme, kırtasiye, servis, gezi gibi pek çok masraf unsuru yer alırken, online eğitimin bu kadar masraflı olmadığını, hatta daha ekonomik olduğunu fark etmişsinizdir. Özellikle online derse katılan birden fazla çocuğunuz varsa, online eğitimin daha ekonomik olması cebinizi rahatlatacaktır.

Öğretmen mi? Ebeveyn mi?

Her ne kadar ebeveynler bu ikilemi sıklıkla yaşıyor olsalar da, anne ve babalar çocuklarının ömürlük öğretmenleridir diyebiliriz. Fakat buradaki ince ayrıntıya ve sınırlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ilkokul ve ortaokula giden çocukların ebeveynleri online eğitim sırasında oldukça zorlanıyor. Derste anlayamadığı veya kavrayamadığı soruları sonrasında anne ve babasına yönlendiren çocuklar karşısında ebeveynler, zaman zaman bocalayabiliyor. Bu noktada yaşının anlayabileceği şekilde çocuklarınıza bu soruları öğretmenlerinin yanıtlamasının daha sağlıklı olacağını hatırlatmalısınız. Bu sayede ekstra bir stres ve sorumluluk üstlenmeyerek, çocuklarınızın da daha bilinçli öğrenciler olmasını sağlamış olursunuz.

Teknolojik İmkânlar

Anlık yaşanan eve geçiş süreci ve sonrasında birçok aile teknolojik problemler ile karşı karşıya kaldı. Kimisi çocuğuna telefon yetiştiremezken, kimisi bilgisayarı kardeşler arasında paylaştırmak durumunda kaldı. Bu problemlerin hepsi en nihayetinde maddiyat ile ilişkili olsa da, dersi takip etmelerine yetecek kadar en uygun teknolojik aletler satın alınabilir. Eğer bu imkân bulunamıyorsa, okul yönetiminden, ilçe belediyelerinden veya son çare olarak valilikten yardım talep edilebilir. Çocuğunuza yapacağınız teknolojik yatırımlar geleceğe dönüktür. Bu nedenle günceli yakalamak bağlamında oldukça önemlidir.

Çağı Yakalayın

“Nedir bu online eğitim?” diyerek serzenişte bulunmak yerine, bu konuda detaylı bir araştırma ve öğrenme sürecine girebilirsiniz. Hemen hemen herkesin bir şekilde internet kullanma fırsatı ve var herkes ucundan kıyısından gündemi takip edebiliyor. Ebeveynler de online derslerin nasıl işlediğini ve çocukları için bu eğitimin nasıl daha yararlı olabileceği konusunda araştırmalar yapabilir.

Ebeveynler de Online Ders Süreci Hakkında Bilgi Sahibi Olmalı

Online dersler hakkında daha fazla bilgi edinirken, tek sorumluluk ebeveynlere düşmüyor. Okul yönetimleri, online dersleri sağlayan kurumlar ve ilgili kişiler, ebeveynlerin durumu anlayabileceği kısa süreli bir online eğitim düzenleyebilirler. Seminer şeklinde de uygulanabilecek bu eğitim sayesinde her kurum kendi bünyesindeki gelişmeleri anne ve babalar ile paylaşarak onları da sürece dahil edebilirler.

Çocuklarla Sağlıklı Bir Diyalog

Aslına bakıldığında anne ve babalara düşen en büyük görev online ders sürecinde çocukları ile sağlıklı bir diyalog kurabilmektir. Bu süreç psikolojik olarak çocuklarınızı zorlayabilir ve yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bu durumda geldikleri ilk kapının siz olmasını istiyorsanız çocuklarınıza daha fazla vakit ayırmalı ve derslerinin takibinde olmalısınız.

Kısaca özetlemek gerekirse, tüm bu süreçler takip edildiğinde ebeveynler ve çocuklar arasında daha iyi bir iletişim ve daha başarılı bir online eğitim süreci olacaktır.Name must have atleast 3 characters
School name must have atleast 3 characters
Phone number must have atleast 7 digits and atmost 15 digits
Please select a role