Learning Management System
End-to-end solution for learning and teaching
Assessments
Create high quality assessments with minimal effort
Fee Management
All the fee management tools you need under a single roof
Student Information System
All your student data at your finger tips in one click
Admission Management
Seamless lead management and admission process digitization
Exam Planner
Plan exams and share schedule seamlessly with all students and teachers
Report Card
Customize, create, download and print your school’s digital report card
Teachpay
Collect school fees in advance and get visibility into your cashflow
Student Tracking System
Keep track of student information, performance, bus-location and attendance.
Teachsmart
Launch NEP Compliant 21st Century Skill Courses

Dijital Dünyanın Online Eğitime Katkısı

Eğitimde materyallerin önemi eğitime katkı sağlayabilecek en önemli unsurlar arasında bulunmaktadır. Dijital platformlar ve internet bu konuda inanılmaz derecede büyük bir veriye sahip diyebiliriz. Bizler de bu duruma bağlı olarak online eğitimde adeta devasa bir kütüphanenin içerisinde çalışıyormuş gibi hissedebiliyoruz.

Online Eğitimde Materyallerin Kullanımı
Dijital dünyada var olan materyallerin eğitimde kullanılması bireyin öğrenime olan ilgisini ve öğrenimini pekiştirmesi için kullanılabilir. Var olan bu materyaller dijital dünyada çok fazla çeşitliliğe sahiptir. Bu çeşitlilik nedeniyle eğitimde öğrenme metodu eskiye nazaran daha çeşitli hale gelmiş ve eğitim alan bireyler için bilgide kalıcılık artmıştır.

Online eğitimde kullanabildiğimiz bu ders içerikleri sadece öğrenci için değil aynı zamanda öğretmenler tarafından da öğrencinin konuyu pekiştirmesi için günümüzde çok fazla kullanılıyor.

Yazılı Materyallerin Avantajları ve Dezavantajları
Yazılı materyaller genelde ders içerikleri için kullandığımız kitaplar, ders için tutulan notlar olarak anlatılabilir.  Yazılı materyallerin avantajları için;

  • Konu hakkında pekiştirme amacıyla tekrar yapılabilmesi
  • Öğrenciyi doğrudan problemi çözme odaklı hale getirmesi
  • İnceleme ve araştırma için açık hale getirmesi
  • Öğrenciyi soru cevaplamaya yönlendirmesi

Gibi örnekler verilebilir. Fakat kullanılan bu materyallerin dijital dünya ve online eğitimin de hayatımıza girmesiyle pek çok dezavantajı ortaya çıkmıştır. Online eğitime kıyasla yazılı materyallerde dezavantajlar ise;

  • Kaynakların tekrar güncellenmesi, değiştirilmesi veya ek bilgi yapılmasının imkanının olmaması. Ve bu materyalin kişilere dağıtılmasında pek çok sıkıntıya yol açabilmesi.
  • Kişinin öğrenme metoduna göre farklılık gösterebilen materyaller, öğrenmede bireysel zorluklar nedeniyle motivasyon düşürebilir.
  • Kaynak için görüşlerin ortak bir birlikte bulunamaması için bu materyallerde kaynak belirtmenin zor olması.

Dijital Dünyada Öğrenim Çeşitliliği
Öğrenim metodu kişiden kişiye değişebilen bir durum olduğundan aynı şekilde öğrenim materyalleri de bireysel olarak kişiden kişiye değişebiliyor. Bu nedenle öğrenime açık olan bireyler konuyu pekiştirmek için farklı materyallerden yararlanmak ve farklı uygulamalar kullanmak isteyebilir. Dijital dünyada online eğitim, öğrenim gören bireye bunu çok çeşitli bir şekilde sağlıyor. Bu platformda ulaşılabilecek uygulamalar ve anlamaya yönelik pekiştirmeler hem bireyde bilginin kalıcı olmasını sağlıyor, hem de bireyin konuyu öğrenmesinde motivasyon kaynağı ve eğlence kaynağı oluyor.

Bir öğrenci olarak konuyu hangi şekilde daha iyi anladığınızı ve hangi şekilde alıştırmalarla bilgiyi kalıcı hale getirebileceğinizi bilmek online eğitimde aldığınız dersler için çok fazla önem arz ediyor. Bu nedenle öğrenim metodunuzun farkına varmak ve hangi öğrenme şekliyle daha kolay ve kalıcı öğrenebildiğinizi biliyor olmanız sizlerin yararına olacaktır.
Online Eğitimde Öğrenim Metodu Seçme
Öğrenim metodu her insana göre değişiklik gösteren bir durumdur. Fakat herkes öğrenebilir diyebiliriz. Öğrenim biçimleri ise bu konuyu daha kalıcı hale getirerek kişinin öğrenimde başarı yakalamasını sağlıyor. Hepimizin öğrenim biçimleri farklı olabilir. Bireyler bilgiye ulaşmada farklı anlama yöntemlerine ve bilgiyi kalıcı hale getirme yöntemlerine sahiplerdir. Bu konular için örnek vermek gerekirse;

  • Görsel Öğrenme

Genelde bu tür öğrenime elverişli olan insanlar görmeye, gözleme ve okumaya dayalı olarak öğrenmeye daha açıktırlar ve bu durumda daha rahat hissederler. Bu konuya örnek vermemiz gerekirse tabloları, renk içeren blokları ve benzeri örnekler verilebilir. Peki bu öğrenme şekline sahip insanlar karakteristik olarak ne gibi özelliklere sahiptir? Görsel öğrenme metoduna sahip kişiler genel olarak kendilerine giyimine ve bakımlarına özen gösteren kişilerdir. Dağınık bir ortamda bulunmayı tercih etmezler. Bu konuyu daha çocuk yaşta bile gözlemleyebiliriz. Her şeyi düzenli bir şekilde sınıflara gelen çocuklar bu konuya örnek verilebilir.

  • İşitsel Öğrenme

Konuları dinleyerek ve dinlenilen konuları tartışarak ve bu konular hakkında iletişim kurulmasıyla desteklenen öğrenim metodudur. Genelde seminer ve işitsel olan her alanda birey öğrenime daha açık ve elverişli haldedir. Bu tarz insanlar genelde görsel hafızaya oranla daha sosyaldirler. Öğrenim durumunda, ders çalışma evresinde birden fazla kişiyle çalışmayı severler. Öğrenilen konuda iletişim kurmak ve tartışmaktan keyif alırlar.

  • Dokunsal Öğrenme

Öğrenme sürecinin içinde olmak ve onu deneyimlemeye dayalı olarak öğrenmeye açıktırlar. Genelde dokunarak, uygulamayla, deney ve gözleme dayalı konularda öğrenmeye açıktırlar. Proje bazlı konular dokunsal öğrenme metoduna sahip bireyler için daha fazla tercih edilen bir öğrenme metodudur. Günlük hayatta genelde pozitif ve enerji doludurlar. Sürekli bir şeylerle uğraşmak ve enerji aktarımı yapmak isterler.Name must have atleast 3 characters
School name must have atleast 3 characters
Phone number must have atleast 7 digits and atmost 15 digits
Please select a role