Learning Management System
End-to-end solution for learning and teaching
Assessments
Create high quality assessments with minimal effort
Fee Management
All the fee management tools you need under a single roof
Student Information System
All your student data at your finger tips in one click
Admission Management
Seamless lead management and admission process digitization
Exam Planner
Plan exams and share schedule seamlessly with all students and teachers
Report Card
Customize, create, download and print your school’s digital report card
Teachpay
Collect school fees in advance and get visibility into your cashflow
Student Tracking System
Keep track of student information, performance, bus-location and attendance.
Teachsmart
Launch NEP Compliant 21st Century Skill Courses

Online Eğitimde Velilerin Rolü

Her ne kadar öğrenimin merkezinde öğrenci olsa da veliler de bu öğrenimin en önemli etkenlerinden biridir. Yüz yüze eğitimin aksine online eğitimde öğrenciler aileleriyle aynı ortamda eğitim hayatını devam ettirirler. Bu duruma bağlı olarak öğrenci için öğrenmede rol oynayan faktörler içerisine onlar da girmekte. Dolayısıyla öğrencilerin eğitim hayatında veliler de en az öğrenciler kadar sorumluluklarını göz ardı etmemesi gerekiyor.

Veliler Ne Yapmalı?

Öncelikle çocuklara iyi bir öğrenim sağlamak için uygun ortamı ve koşulları sağlamak ilk adımlardan birisi olmalıdır. Eğitim gören çocuklar için öğrenim görülen ortam gerek motivasyon gerek ise çocukların kendilerini derse tam olarak verebilme konusunda büyük önem taşıyor. Bu nedenle çocuklarla beraber yapılacak planlamalar ve zamanın iyi yönetilmesi, çocukların ders harici günlük rutinleri ve eğitim esnasındaki rolünü daha verimli hale getirmek öğrencinin öğrenmesine katkı sağlayacaktır.

  • Çocuklarınızla beraber dersten önce kahvaltı için zaman dilimini belirlemek,
  • Gün içerisinde ders sonrası yapılacak ödev aktivitelerine katılmak ve ders çalışma sürecinde çocuğa yardımcı olmak,
  • Dersten sonra yapılacak aktivitelere yer vermek, çocuğun kendine zaman ayırmasını sağlamak ve kişisel hobilerle tanışmasını sağlamak,
  • Ders esnasında veya ders sonrasında oluşacak problemler için yardımcı olmak ve katkıda bulunmak,

Velilerin başlıca sorumluluklarından sadece birkaçıdır. Ayrıca eğitim için oluşturulan uygun ortamı çocuğunuzla beraber düzenleyebilirsiniz. Eğitim için oluşturulan ortamda dersten odak noktasını koparacak hiçbir alete veya görsele yer vermemek mantıklı olacaktır. Tamamen eğitime ve öğrenime açık bir ortam oluşturmak, sınıf benzeri bir ortam düzenlemek öğrenim açısından çocukların gelişimine katkı sağlayan önemli faktörlerdendir.

Ders Esnasında Bilinçli Olmak

Günlük hayatımızda evimizde geçirdiğimiz zaman dilimlerinde pek çok farklı aktiviteler yapabiliyoruz. Bunlardan birkaçı temizlik, müzik dinlemek, film veya dizi izlemek vb. Bu tarz aktiviteleri yerine getirirken bilinçli olmamızda fayda var. Ders esnasında çocuğu rahatsız edecek veya derse olan odağını kıracak herhangi bir şeyle uğraşmak, çocuk için dersi verimsiz hale getirebilir. Örneğin ders esnasında çocuklara yiyecek ve içecek sunulması her ne kadar bir sorun olarak gözükmese de büyük bir sorundur.

Bu nedenle ders esnasında çocukların derse tam olarak kendini verebilmeleri ve verim alabilmeleri için günlük hayatımızda uğraştığımız kendi rutinlerimize bazen ara vermek veya bu rutinleri yerine getirirken daha dikkatli davranmak gerekebiliyor.

Sosyalleşme ve Hobi Edinme

Daha önce de belirttiğimiz gibi konfor alanımızda çalışmak veya eğitim almak her ne kadar rahat ve güzel olsa da kimi zaman içinde bulunduğumuz durumu gerek sağlımız açısından gerek ise sosyallik bakımından etkileyebiliyor. Bu nedenle hem velilerin hem de çocukların ister ev içerisinde veya ister kapı dışarıda hobi edinmeleri, sosyalleşmeleri gerekiyor. Çocuğunuzla yapabileceğiniz aktiviteleri bulabilir, beraber keşfedebilir ve uğraşabilirsiniz. Kişilerde sosyallik ve aktiviteler kişinin eğitime olan ilgisini arttırır.

Gün içerisinde kimi zaman uğraştığımız işlerden bunalabiliyor, o işe olan ilgimizi kolayca kaybedebiliyoruz. Bu ilgiyi ve alakayı kaybetmemek için bazen kaçabileceğimiz hoşumuza giden küçük aktivitelerin içerisinde olmak ve kendi isteğimiz doğrultusunda farklı şeylerle ilgilenmek işe olan ilgimizi kaybetmemize engel olabilir.

Bir veli olarak yapılması gereken en önemli rollerden birisi destek ve motivasyon sağlamaktır. Çocuğun kimi zaman belli alanlarda motiveye ve konu hakkında ilgi görmeye ihtiyacı vardır. Bu durumda çocukla ilgilenmek ve gerekli motivasyonu sağlamak gelişimde büyük bir olanak sağlar. Motivasyon kaybı ve ilgi eksikliği çocukların eğitim hayatlarında başlarına çok fazla gelen problemlerden birisidir. Konulara olan ilgi ve alaka çok rahat bir şekilde kayboluyor. Bunun temel sebebi ise çocukları isteklerinden veya odaklanacakları konudan alı koyabilecek birçok etmen olması.

Çocuklarınızı olabildiğince o etmenlerden uzak tutmaya çalışmak ve hayır demeyi öğretebilmek zamanla bu tarz bir problemle karşılaşmasını engelleyebilir. Böyle bir durumdan kurtulmak istenilen konuya olan ilgiyi kolay bir şekilde arttıracak ve zamanla motive edici unsurlar gözle görülür bir şekilde değişecektir. Online eğitimde en önemli unsurlardan birisi de dikkat dağıtıcı etmenlerin arasında çalışmanın çok daha basit olması. Bu konuda ise velilere çok büyük bir sorumluluk düşmekte. Çocuklarınızı onların odak noktalarını dağıtacak ortamlardan bir anlığına alıkoymak, alınan eğitimin daha iyi ve kaliteli bir şekilde alınmasını sağlayacaktır.Name must have atleast 3 characters
School name must have atleast 3 characters
Phone number must have atleast 7 digits and atmost 15 digits
Please select a role