Learning Management System
End-to-end solution for learning and teaching
Assessments
Create high quality assessments with minimal effort
Fee Management
All the fee management tools you need under a single roof
Student Information System
All your student data at your finger tips in one click
Admission Management
Seamless lead management and admission process digitization
Exam Planner
Plan exams and share schedule seamlessly with all students and teachers
Report Card
Customize, create, download and print your school’s digital report card
Teachpay
Collect school fees in advance and get visibility into your cashflow
Student Tracking System
Keep track of student information, performance, bus-location and attendance.
Teachsmart
Launch NEP Compliant 21st Century Skill Courses

Làm thế nào để giúp học sinh của bạn ghi chú tốt hơn trong các lớp học online?

Ghi chú không chỉ đơn giản là ghi lại nội dung bài học, mà nó còn là hoạt động giúp học sinh tích cực tham gia vào việc học một cách chủ động, giúp học sinh tiếp thu, tóm tắt, tổ chức và xử lý thông tin một cách nhanh chóng. Khi học sinh học từ xa, làm thế nào để giáo viên có thể thúc đẩy động lực ghi chép và phát huy hiệu quả của hoạt động ghi chép của học sinh? Dưới đây là các gợi ý từ các giáo viên nhiều kinh nghiệm của Teachmint.

1.Lập dàn ý cho bài giảng của bạn

Dàn ý của giáo viên sẽ giúp học sinh hình dung được những nội dung nổi bật trong bài học, từ đó có thể dễ dàng triển khai các ghi chú quan trọng trong suốt tiết học trực tuyến. Vì vậy, trong tiết học trực tuyến, bằng cả lời nói và các slide bài học, hãy cho học sinh biết đề cương bài học mỗi ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi thông tin về đề cương trước khi bắt đầu giảng dạy để học sinh có thể chuẩn bị tìm hiểu về các mục chính mà họ sẽ được học trong tiết học e-learning.

2.Cho học sinh biết những gì cần ghi chú

Khi giảng bài, giáo viên cần làm nổi bật các chủ đề và ý tưởng chính trong bài học. Bạn có thể dùng các chia sẻ mang tính báo hiệu như “điều này quan trọng” hay “điểm thứ nhất, điểm thứ hai,…” để giúp học sinh tập trung vào các điểm quan trọng phải ghi lại. Ngoài ra, hãy dùng các ví dụ nổi bật, câu hỏi mang tính nhấn mạnh hoặc câu hỏi mở để giúp học sinh chú ý vào vấn đề mà bạn đang muốn đề cập đến.

3.Sử dụng sơ đồ hoặc hình ảnh trong bài giảng trực tuyến

Nếu học sinh của bạn đang gặp khó khăn về việc tóm tắt nhanh để ghi chú bài học, hãy gợi ý để họ vẽ các hình ảnh hoặc sơ đồ khi nghe bạn nói. Việc này sẽ giúp họ ghi lại các khái niệm, kiến thức theo cách họ có thể hiểu, đồng thời nắm bắt nhanh kiến thức khi xem lại sơ đồ ghi chú của mình. Ngoài ra, chính giáo viên cũng có thể cung cấp các hình ảnh sơ đồ trong tài liệu trực tuyến để học sinh có thể lưu lại hoặc in ra để thêm vào ghi chú của họ.

4.Phản hồi về ghi chú của học sinh

Với những học sinh đang khó khăn khi tiếp cận với kiến thức trong khóa học trực tuyến của bạn, hãy đề nghị họ thực hành thói quen ghi chú trong mỗi lớp học. Sau đó, thỉnh thoảng bạn có thể định kỳ kiểm tra lại các ghi chú của học sinh. Với những ghi chú chưa hiệu quả, bạn có thể chia sẻ ghi chú bài giảng của bạn sau giờ học để học sinh có thể so sánh, sao chép và sắp xếp lại cho phù hợp với mình. Ghi chú cũng là một kỹ năng và không phải ai cũng có thể bắt đầu việc này một cách hoàn hảo. Do đó, giáo viên cũng có thể trở thành người hướng dẫn để giúp học sinh trở thành những người ghi chú hiệu quả .

5.Gợi ý để học sinh linh hoạt sử dụng công cụ ghi chú

Một số học sinh yêu thích phương pháp ghi chú bằng tay truyền thống, nhưng một số khác lại thích gõ bàn phím. Với các công cụ ghi chú online, học sinh - sinh viên có thể sử dụng ngay trên chiếc máy tính với ứng dụng miễn phí như như Google Keep, Microsoft OneNote, Evernote, … để tóm tắt và sắp xếp các ý tưởng chính của buổi học trực tuyến. Giáo viên có thể gợi ý để học sinh có thể lựa chọn một công cụ ghi chú phù hợp với sở thích và kỳ vọng của họ.

Ngày nay, trong các lớp học trực tuyến, một số học sinh sẽ nghĩ rằng ghi chú là việc không cần thiết vì họ có thể xem lại tài liệu trực tuyến mọi lúc mọi nơi. Thế nên hãy giúp các học sinh của bạn hiểu rõ vai trò quan trọng của các ghi chú và thực hành ghi chú hiệu quả. Chúc các thầy cô thành công với những gợi ý hay ho từ Teachmint!Name must have atleast 3 characters
School name must have atleast 3 characters
Phone number must have atleast 7 digits and atmost 15 digits
Please select a role