การใช้อีเลิร์นนิงจากเกมอย่างมีประสิทธิภาพในระดับอุดมศึกษา

การใช้อีเลิร์นนิงจากเกมอย่างมีประสิทธิภาพในระดับอุดมศึกษา

  • Teachmint
    Teachmint

- eLearning ในรูปแบบเกม คืออะไร?

ทฤษฎีเบื้องหลังอีเลิร์นนิงแบบเกม คือผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขามีเป้าหมายหรือเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงพร้อมทั้งสนุกสนาน eLearning แบบเกมใช้องค์ประกอบการแข่งขันและการให้คะแนนของวิดีโอเกม เช่น คะแนน ระดับ ป้าย และลีดเดอร์บอร์ด และนำไปใช้กับบริบทการเรียนการสอน องค์ประกอบของการเรียนรู้ตามเกมยังรวมถึงเป้าหมาย กฎเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ และอาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง การแข่งขัน และความร่วมมือ

คำติชมในเกมจากครูผู้สอนใน eLearning แบบเกมนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความคิดเห็นทันทีเกี่ยวกับระดับความถูกต้องของการตอบสนอง ทางเลือก หรือกิจกรรม โดยชี้ให้ผู้เรียนเห็นการกระทำ หรือกิจกรรมที่ถูกต้อง ความคิดเห็นที่ และคำอธิบายโดยละเอียดว่าเหตุใดคำตอบจึงถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง

ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนเป็นลักษณะของเกมที่ทำให้นักเรียนให้ความสมจริง ทำให้น่าดึงดูด และสร้างแรงบันดาลใจ ความไม่แน่นอนสามารถเกิดขึ้นได้ในเกมโดยการนำเสนอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การตอบกลับแบบสุ่ม ในส่วนนี้จะสามารถทำให้นักเรียนตั้งใจ และจดจ่อกับบทเรียนมากขึ้น เหมือนกลายเป็นส่วนนึงของบทเรียน หรือตัวละคร และเกมที่กำลังเล่นอยู่

คุณสมบัติที่สำคัญของเกมคือมีเป้าหมายบางอย่างที่ต้องทำให้สำเร็จ เป้าหมายอาจจะรวมถึง:

  • เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ หรือชุดปัญหา
  • เป็นที่หนึ่งในบรรดาคู่แข่ง

ในบางเกม เป้าหมายย่อยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างการเล่นเกม เนื่องจากผู้เล่นมีระดับความสามารถถึงระดับหนึ่งแล้วและก้าวหน้าไปสู่ระดับที่สูงขึ้น เป้าหมายสามารถกำหนดล่วงหน้าหรือตั้งโดยผู้เล่น

- กลยุทธ์อีเลิร์นนิงที่มีประสิทธิภาพ

เริ่มจากเล็กๆ. คุณไม่จำเป็นต้องปรับใช้องค์ประกอบทั้งหมดของ eLearning แบบเกมในคราวเดียว คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเพิ่มเกมอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลเพื่อทบทวนเนื้อหาและจูงใจนักเรียน เกมที่ดีที่สุดคือเกมที่คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาของคุณเองได้ แทนที่จะเพิ่มเกมที่สร้างไว้ล่วงหน้าด้วยเนื้อหาที่อาจไม่สอดคล้องหรือมุ่งเน้นที่เนื้อหาที่นักเรียนของคุณต้องการมากที่สุด ซอฟต์แวร์พัฒนาหลักสูตรบางประเภท เช่น Captivate และ Lectora จะมีตัวเลือกนี้

อย่างไรก็ตาม หากผู้สอนไม่ต้องการสร้างทั้งหลักสูตรหรือโมดูล ยากเกินไป ในอินเตอร์เน็ตนั้นยังมีเกมที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพอยู่มากมาย เช่น Balloon Pop, Pizza Mania, Bowling Rush และอื่นๆ ที่ผู้สอนสามารถปรับแต่งได้ภายในไม่กี่นาที โดยการเพิ่มเนื้อหาการเรียนการสอน

อย่าทำให้เกมง่ายเกินไปหรือยากเกินไป ซึ่งครูผู้สอนอาจจำเป็นต้องสร้างเกมที่มีเนื้อหาระดับต่างกัน เพื่อให้ตรงกับนักเรียนแต่ละคน ขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้พวกเขาเพิ่มพูนความรู้ แนวทาง เพื่อขึ้นไปอีกระดับนึง

ผลกระทบของการศึกษาในรูปแบบเกมนั้น สามารถช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ และเพิ่มความสนใจของผู้เรียนได้จริง และหากใช้ได้ดี eLearning แบบเกมสามารถช่วยให้นักเรียนระดับอุดมศึกษาเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และบรรลุเป้าหมายระยะยาว กระโดดเข้าไปสร้าง ไปมากขึ้นเป็นอย่างมาก