การสอนออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้อย่างไร

การสอนออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้อย่างไร

  • Teachmint
    Teachmint

ด้วยการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ของเทคโนโลยีการเรียนออนไลน์นั้น ชี้ให้เห็นว่าเมื่อผู้สอนออกจากห้องเรียนแบบเดิมๆ เพื่อเปลี่ยนไปทำการสอนออนไลน์ ผู้สอนนั้นจะได้รับทักษะ ความสามารถ และความเข้าใจใหม่ๆ ต่อนักเรียนของพวกเค้า ในส่วนของนักเรียนก็สามารถพัฒนาทักษะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ การพัฒนาในรูปแบบการสอน

ในงานวิจัยที่พวกเรากำลังใช้อ้างอิงนี้ จะพูดถึงเรื่อง “ประสบการณ์การสอนออนไลน์ของผู้สอนครั้งก่อน มีอิทธิพลต่อการฝึกสอนในห้องเรียนที่กำลังจะมีขึ้นอย่างไร” โดยได้ทำการแบ่ง ครูผู้สอนออกเป็นหลายๆกลุ่ม และสุดท้ายได้สรุปมาเป็น 4 ข้อนั่นก็คือ

1. กรณีที่ หนึ่ง: “คลาสตัวต่อตัวในอารีน่า”

2. กรณีที่ สอง: “การสอนออนไลน์ได้เปลี่ยนแปลงการสอนแบบตัวต่อตัว [ของฉัน] น้อยมาก”

3. กรณีที่ สาม: “ทางเลือกที่หลากหลายในการเรียนรู้ของนักเรียน”

4. กรณีที่ สี่: “ชั้นเรียนที่มีการอภิปรายเกิดขึ้น”

โดยจากทั้ง 4 กรณีนี้ คำอธิบายของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับประสบการณ์การสอนของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าแนวทางการสอนแบบใหม่ที่ใช้ในการสอนออนไลน์มักจะถูกถ่ายโอนกลับไปที่หลักสูตรตัวต่อตัวเมื่อหลักสูตรแบ่งปันเนื้อหาเดียวกัน

ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมออนไลน์ในหลักสูตรเดียวกันกับที่สอนในรูปแบบตัวต่อตัว จะกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนอย่างมีประสิทธิภาพในนักศึกษา จากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง

การค้นพบนี้สอดคล้องกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องหลายๆการวิจัน ที่บอกว่าการสอนออนไลน์ช่วยเพิ่มความพร้อมของคณาจารย์ในการบูรณาการเทคโนโลยีในห้องเรียน และผู้สอนกลับมาที่ห้องเรียนพร้อมกับบทใหม่ของกลยุทธ์การสอน

- ประโยชน์ของการถ่ายโอนการสอนไปมาระหว่าง ออนไลน์ และ แบบปกติ

มีเหตุผลหลายประการที่กระตุ้นให้ผู้สอนเปลี่ยนกลยุทธ์โดยการสลับการสอนไปมาระหว่างออนไลน์ และหลักสูตรตัวต่อตัว:

(a) ความสามารถในการปรับปรุงผลการเรียนรู้

(b) ความสามารถในการเพิ่มแรงจูงใจของนักเรียน

(c) ความสนใจในการแนะนำแนวทางการสอนใหม่

(d) ความสามารถในการอัปเดตสื่อการเรียนการสอน

(e) ความสามารถในการดึงดูดนักเรียนด้วยวิธีต่างๆ และดึงดูดรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

(f) ความสามารถในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอน

(g) ศักยภาพในการปรับปรุงการสื่อสารและ

(h) ความสามารถในการจัดระเบียบใหม่และรีไซเคิลสื่อการสอน

สรุปได้ว่า การย้ายจากการสอนออนไลน์เป็นการสอนออฟไลน์คือการพัฒนาทักษะและความเข้าใจของครู เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาและวิชามากขึ้น ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการอัปเดตสื่อการเรียนการสอนได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น  โดยการใช้ชั้นเรียนออนไลน์ใน CMS ทำให้การอัปโหลดและอัปเดตสื่อการสอนเป็นเรื่องง่าย โดยในงานวิจัย ผู้สอนสามคนคิดว่านี่เป็นแนวทางปฏิบัติที่หลักสูตรตัวต่อตัวของพวกเขาจะได้รับประโยชน์ โดยการใช้ CMS โดยพวกเขานำมาใช้สำหรับหลักสูตรตัวต่อตัว และ พวกเขายังนำ CMS ไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ศาสตราจารย์บิลเบามอบหมายให้นักเรียนใช้การค้นหาเว็บเพื่ออัปเดตแหล่งข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยล่าสุดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชั้นเรียน อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ความสามารถในการดึงดูดนักเรียนด้วยวิธีต่างๆ สภาพแวดล้อมออนไลน์ทำให้นักเรียนมีวิธีใหม่ๆ ในการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานหรือชีวิตกับคนอื่นๆ ในชั้นเรียน ตัวอย่างเช่น ศาสตราจารย์เดวิสระบุว่าเมื่อเขาเห็นนักเรียนในชั้นเรียนออนไลน์สื่อสารและแบ่งปันข้อมูลในฐานะเพื่อนร่วมงาน เขาตัดสินใจว่านักเรียนจะได้รับประโยชน์หากเขาจัดให้มีช่องทางนั้นในหลักสูตรแบบเห็นหน้ากัน จากนั้นเขาก็นำระบบการประชุมออนไลน์แบบเดียวกับที่ใช้ในหลักสูตรออนไลน์มาใช้ และสังเกตเห็นความผูกพัน การร่วมงานกัน และการแบ่งปันประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันในหลักสูตรแบบตัวต่อตัว